Vihreiden Suomela: Koko eduskunnan sitouduttava rahoittamaan julkisen sektorin palkankorotukset

Vappu

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela vaatii koko eduskuntaa sitoutumaan julkisen sektorin palkankorotusten rahoittamiseen.

Suomela sanoi vappupuheessaan, että kyseessä on yhteinen asia, ja siksi myös oppositiopuolueiden on tärkeää sitoutua siihen.

Hän korosti, että työmarkkinaosapuolet neuvottelevat sopimukset, mutta poliitikkojen tehtävä on taata riittävä rahoitus henkilöstöpulan ratkaisemiseen.

Suomela totesi, että on vaikea nimetä tärkeämpää tavoitetta talouspolitiikalle kuin ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen.

Vappupuhe julkaistiin virheiden sosiaalisen median kanavilla.