Vihreiden kansanedustaja ripittää ministeriöiden kielenhuoltoa – "Viranomaisohjeita on vaikeaa noudattaa"

Kielenhuolto

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen ministeriöiden kielenhuollosta. Selkeä viranomaiskieli onAlanko-Kahiluodon mukaan perusoikeus.

– Monimutkainen kieli heikentää kansalaisten oikeusturvaa, demokratiaa ja palvelujen saavutettavuutta. Viranomaisohjeita on vaikeaa noudattaa, jos viestintä on epäselvää, kansanedustaja sanoo tiedotteessaan.

Viranomaisten viestinnän merkitys on korostunut koronakriisissä. Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti on huomauttanut sosiaali- ja terveysministeriötä sekavasta ohjeistuksesta. 

– Kela, Verohallinto ja Tulli ovat palkanneet kielenhuoltajia, mutta eri ministeriöissä on sen sijaan puutteita kielenhuollon voimavaroista. Epäkohta pitää korjata, jotta myös lainsäädäntö soveltamisohjeineen olisi selkeää ja ministeriöt pystyisivät viestimään päätöksistä selkeällä, avoimuutta ja demokratiaa palvelevalla kielellä, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Myös selkokielisiä ohjeita tarvitaan vihreiden edustajan mukaan.

Arviolta 750 000 suomalaista, vajaa 15 prosenttia väestöstä, tarvitsee selkokieltä selvitäkseen yhteiskunnassa. Esimerkiksi kehitysvammaiset, lukivaikeudesta kärsivät, muistisairaat ja suomea vasta opettelevat henkilöt hyötyvät selkokielisistä palveluista.

– Selkokielen edistäminen on olennaista kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta. Koronaohjeistusta on aina tarjottava myös selkokielellä.

– Eduskunnassa huomaa, että lainvalmistelun kiire heijastuu lakiesitysten kieleen. Kun kielenhuollon resurssit puuttuvat ministeriöistä, kukaan ei korjaa kieltä selkeäksi. Epäselvä kieli hankaloittaa ja viivästyttää myös valiokuntien työskentelyä, Alanko-Kahiluoto muistuttaa.