Vientimäärät supistuivat, mutta hinnat nousivat – viennin arvo pysyi ennallaan

Vienti

Tavaraviennin arvo pysyi maaliskuussa vuoden takaisella tasolla, kertoo Tulli. Vientimäärät supistuivat 2,2 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 2,9 prosenttia. Viennin arvo oli hieman yli 5,4 miljardia euroa.

Tuonnin arvo putosi 3 prosenttia vuoden takaisesta. Sekä tuonnin arvo että tuontimäärät putosivat hieman. Tuonnin arvo oli hieman alle 5,6 miljardia euroa.

Tavararyhmistä koneiden ja laitteiden, öljyjalosteiden, muun kemianteollisuuden, paperin ja kartongin sekä metallien viennin arvo laski. Sen sijaan selluloosan viennin arvo kohosi. Selvää kasvua tilastoitiin kuljetusvälineiden sekä kojeiden ja mittareiden viennissä.

Vienti sekä EU-maihin että EU:n ulkopuolelle säilyi maaliskuussa vuoden takaisella tasolla.