Verkkokalastus yhä voimissaan Saimaalla – tyytyväisyys norppien vuoksi asetettuihin rajoituksiin kasvussa

”Norpan uhanalaisuuden hyväksyy jo selvä enemmistö vedenomistajista”
Kalatalous

Saimaan alueella verkkokalastus on yhä tärkein pyyntimuoto vapaa-ajankalastajille, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke).

Luken selvityksestä kuitenkin ilmenee, että enemmistö kantansa kertoneista Saimaan alueen asukkaista oli tyytyväinen saimaannorpan suojelun vuoksi asetettuihin kalastusrajoituksiin. Maaseudun ja taajamien asukkaat ja mökinomistajat eivät näytä tässä suhteessa eroavan toisistaan.

Kyselyissä kalastajat ottivat kantaa kalastusrajoitusten muutostarpeisiin kalastamattomia useammin, sillä rajoitusten koettiin vähentäneen verkkokalastusta ja myös kalasaaliita. Muutoksia kannattavat kalastajat halusivat vähentää rajoituksia, kun taas ne, jotka eivät kalasta, halusivat niitä lisää.

Vastanneista vesialueenomistajista tyytyväisiä rajoituksiin oli noin kolmannes. Tyytyväisyys on lisääntynyt 2010-luvulla, vaikka rajoituksia on tullut lisää.

– Käsitys saimaannorpan uhanalaisuudesta on muuttunut 2010-luvulla. Norpan uhanalaisuuden hyväksyy jo selvä enemmistö vedenomistajista, sanoo tutkija Päivi Eskelinen Lukesta.

Käsitys kalastuksen aiheuttamasta uhasta norpille ei kuitenkaan näytä muuttuneen.

Luke selvitti sekä vapaa-ajan kalastusta että vedenomistajien kalastusta Saimaalla. Tuloksista ilmenee, että vajaassa kolmannessa alueen asuntokunnista kalastettiin. Verkkokalastuksen koettiin jonkin verran vähentyneen viime vuosina ja veto- ja heittouistelun taas lisääntyneen. Vedenomistajien keskuudessa elämäntilanteen muutokset olivat suurempi syy kalastuksen vähenemiseen kuin kalastusrajoitukset, joita on annettu norppien takia.

Kalastus on selvityksen perusteella erittäin tai melko tärkeä harrastus noin puolelle alueen vapaa-ajankalastajista, ja se on tärkeämpää paikallisille asukkaille kuin mökkiläisille. Vastaajat hakivat kalastuksesta virkistystä tai yhdessäoloa perheen tai ystävien kanssa. Noin puolelle vastaajista se oli myös tärkeä tapa hankkia ruokaa.

Saimaan alueella oli vuosina 2014–2015 noin 50 000 vapaa-ajan kalastajaa. Heidän saalinsa oli noin 1,6 miljoonaa kiloa ja tärkeimmät saalislajit olivat ahven, hauki ja kuha. Lähes puolet saaliista saatiin verkoilla.