Venäjän-kaupan näkymät heikentyneet, suomalaisyrityksistä aiempaa harvempi odottaa kasvua

Liiketoimintaansa kasvattaneiden yritysten osuus on sekin pienentynyt
Talous

Suomalaisyritysten usko Venäjän talouden kehitykseen on heikentynyt, käy ilmi Suomalais-venäläisen kauppakamarin uudesta Venäjän-kaupan barometristä.

Idänkauppaa käyvistä yrityksistä enää noin joka viides uskoo Venäjän talouden kasvuun. Vielä syksyllä kasvuun uskoi lähes kolmasosa vastaajista.

Venäjän talouden supistumista odottaa hieman useampi kuin syksyllä. Enemmistö odottaa talouden pysyvän ennallaan.

– Venäjällä toimivan pitää osata sopeutua ja löytää uusia keinoja saada omaa bisnestä pyörimään. Tärkeintä on, että ei saa lähteä, kommentoi Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori tiedotteessa.

Reilu neljäsosa eli 28 prosenttia yrityksistä kertoi pystyneensä kasvattamaan liiketoimintaansa Venäjällä viimeisen puolen vuoden aikana. Vielä syksyllä vastaava lukema oli 32 prosenttia.

Liiketoiminta on heikentynyt syksystä etenkin teollisuudessa. Sen sijaan kaupan alalla liiketoiminta on hieman jopa parantunut.

Lisäksi aiempaa harvempi yritys uskoo oman liiketoimintansa Venäjällä kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Liiketoiminnan kasvuun uskoo nyt 42 prosenttia yrityksistä, kun syksyllä osuus oli 45 prosenttia.

Suurimpina ongelmina liiketoiminnassa Venäjällä pidetään poliittista tilannetta ja talouspakotteita, talouden epävarmuutta sekä ruplan kurssia.

– Venäjän kotimaista tuotantoa suosiva tuonninkorvausohjelma ja muut protektionistiset toimet ovat kiristäneet kilpailua Venäjällä, sanoo Vuori.

– Tästä syystä Venäjän kaupassa vahvempaa jalansijaa hakevat suomalaisyrityksetkin ovat investoimassa Venäjälle.

Suomen vienti Venäjälle supistui viime vuonna kolme prosenttia, vaikka Suomen kokonaisvienti kasvoi samaan aikaan seitsemän prosenttia. Venäjän-kaupan barometrin mukaan viennin laskuun vaikuttivat heikko rupla sekä Suomen viennin painottuminen investointihyödykkeisiin.

Suomalais-venäläinen kauppakamari selvittää Venäjän-kaupan näkymiä kahdesti vuodessa. Barometriä varten tehtiin maalis-huhtikuussa 278 puhelinhaastattelua yritysten johdolle tai asiantuntijoille.