Vasemmistoliitto haluaa perua tieteen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset – Andersson: "Ehkä tässä viime päivien keskustelussa on oudosti syytetty vastuuministeriä"

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitto haluaa perua tieteen rahoitukseen kohdistuvat vähennykset. Puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan on olennaista etsiä asiassa sellaisia ratkaisuja, joihin koko hallitus voi sitoutua.

Vasemmistoliiton mukaan hallituksen tulee sopia syksyn budjettiriihessä tieteen rahoitustasosta vuodesta 2024 alkaen niin, että Suomen Akatemia ei joudu ensi vuonna tekemään kymmenien miljoonien leikkausta tieteen rahoituksen myöntövaltuuksiin.

Tieteen rahoituksesta on käyty viime päivinä vilkasta keskustelua vihreiden moitittua tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista (kesk.) liian tyynestä suhtautumisesta tieteeseen kohdistuviin leikkauksiin.

–  Ehkä tässä viime päivien keskustelussa on oudosti syytetty vastuuministeriä tieteen rahoituksen linjauksista, vaikka hän ei tietenkään vastuuministerinä ole syyllinen. Tämä on hallituksen yhteinen asia korjata, Andersson sanoi puolueen ministeriryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

Anderssonin mukaan minkään hallituspuolueen tarkoitus ei ollut se, että johtuen Veikkaus-ratkaisun puuttumisesta vuodesta 2024 eteenpäin Suomen Akatemian myöntövaltuuksiin tulisi jo ensi vuonna kymmenien miljoonien kuoppa.

Suomen Akatemian kautta kanavoitava rahoitusvaltuus on pienenemässä, sillä valtio ei korvaa kokonaan Veikkauksen tuotoista saatavien varojen vähenemistä edunsaajille eikä korvauksesta ole sovittu vuoden 2023 jälkeen.

Opetusministeri Andersson esitti vakavan huolensa tapauksista, joissa koronarokotusten vastustajat ovat häirinneet oppilaita, opiskelijoita ja koulujen henkilökuntaa.

–  Haluan alleviivata painokkaasti, että jokaisella lapsella, nuorella ja koulujen henkilökunnan jäsenellä on ehdoton oikeus koulurauhaan. Niin koulujen henkilökunnalle kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin on taattava työrauha pandemian aiheuttamassa haastavassa tilanteessa, Andersson sanoi.

Hänen mukaansa aikuiset voivat vaihtaa mielipiteitään rokotuksista muissa yhteyksissä.

Vasemmistoliitto katsoo, että syyskuun budjettiriihestä on tulossa ilmastoriihi.

Puolue vaatii, että riihessä päätetään, miten jäljellä olevat 11 miljoonaa hiilitonnia päästövelkaa kurotaan umpeen, jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Andersson nosti päästövähennysten keinoista esiin toimia, joilla kannustetaan ilmastoviisaisiin ratkaisuihin ja vauhditetaan maatalouden kestävää rakennemuutosta.

–  Vasemmistoliitto haluaa nähdä päätöksiä esimerkiksi maatalouden energiaveropalautuksen asteittaisesta poistosta, turvepeltojen raivausmaksun tai laajemman maankäytön muutosmaksun käyttöönotosta, kestävästi tuotetun kevyen polttoöljyn jakeluvelvoitteen kasvattamisesta, maa- ja metsäomistajille hiilensidontaan kannustavasta verotuesta sekä ainespuuveron käyttöönotosta, Andersson luetteli.

Andersson kuvasi talouden virettä hyväksi: mittarit ovat vihreällä ja kuluttajien luottamus vahvaa.

Hän ihmetteli, että osaavan työvoiman saatavuuden ongelmiin tarjotaan ratkaisuksi työttömyysturvan leikkauksia.

–  Sellaista ongelmaa ei yhteiskunnasta löydykään, johon tietyt puolueet eivät tarjoaisi työttömyysturvan heikennyksiä.

Andersson torjui leikkaukset, joita muun muassa keskusta on nostanut esiin työllisyystoimina, jotka vahvistaisivat samalla myös julkista taloutta.

Hän nosti itse tällaisina keinoina esiin siviilipalveluksen lyhentämistä sekä asevelvollisuuden uudistamista niin, että sen voisi suorittaa lyhyemmässä ajassa.

Vasemmistoliitto pitää tärkeinä myös ylivelkaantumiseen liittyviä kysymyksiä, kuten ulosoton suojaosan nostoa ja ulosottoaikojen lyhentämistä.