Vantaan keskustalaiset iloitsevat: tavoite läpi valtuustosopimuksessa – Vantaa tähtää pääkaupunkiseudun lapsiystävällisimmäksi kaupungiksi

Vantaa

Keskustan valtuustoryhmä Vantaan kaupunginvaltuustossa on tyytyväinen valtuustoryhmien yhteiseen sopimukseen valtuustokauden 2021–2025 keskeisistä talous- ja strategialinjauksista.

– Keskustan esityksestä kaikki valtuustoryhmät hyväksyivät kirjauksen, että Vantaa tähtää pääkaupunkiseudun lapsiystävällisimmäksi kaupungiksi. Odotamme, että tämä valtuustoryhmien yhteinen vahva tahtotila tulee näkymään vantaalaisten perheiden arjessa positiivisella tavalla lähivuosina, sanoo keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Luokkala kunnallisjärjestön kannanotossa.

Keskustan valtuustoryhmän mukaan valtuustosopimuksessa näkyy monia muitakin keskustalle tärkeitä asioita, kuten jämäkkä taloudenpito, työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen, kestävä hyvinvointi sekä lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman päivitykseen osana kaupunki tulee lisäämään pientalotonttien kaavoitusta ja luovutuksia. Vantaalaisia tullaan myös kuulemaan ja osallistamaan päätöksenteossa aiempaa paremmin.

Keskusta yhdisti puolueiden välisissä neuvotteluissa voimansa kristillisdemokraattien ja Nyt-liikkeen kanssa muodostaen teknisen G6-liitotuman.

– Tiiviin ja rakentavan yhteistyön avulla kykenimme olemaan neuvotteluissa kokoamme vaikuttavampia, niin valtuustosopimuksen strategisten linjausten kuin myös luottamuspaikkojen osalta, Luokkala kertoo.

– Kuuden valtuutetun ryhmittymämme sai nyt vähintään yhden luottamuspaikan valtaosaan kaikista keskeisistä paikoista, kun yksinämme olisimme jääneet puille paljaille. Seuraavassa vaiheessa jaamme liittouman saamat luottamuspaikat puolueiden välillä.

Keskustan valtuustoryhmä pitää erittäin merkittävänä sitä, että Vantaan valtuustoryhmät kykenivät heti valtuustokauden alussa sopimaan, että kunnallisveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla koko valtuustokauden 2021–2025 ajan.

Sote-uudistuksen myötä Vantaan kunnallisveroprosentti laskee valtakunnallisesti määritellyn verran, keskustalaiset muistuttavat. Lisäksi valtuustoryhmät sopivat osana keskeisiä talouslinjauksia myös siitä, ettei yleistä ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroa tulla korottomaan.

– Vakaa näkymä Vantaan veropolitikkaan on tärkeä viesti vantaalaisille veronmaksajille ja tänne muuttoa harkitseville sekä yrityksille. Työ luo toimeentuloa ja vaurautta, joten on hyvä, että näivettävistä veronkorotuksista ei tarvitse nyt Vantaalla murehtia, toteaa Luokkala.

Keskustan valtuustoryhmään Vantaalla kuuluvat valtuutetut Pirjo Luokkala ja Eeva Tikkanen, varavaltuutetut Jussi Vähäkangas ja Tuomas Vanhanen sekä valtuustoryhmän sihteeri Simo Tiainen.