Vanhanen muistutti kansallisten parlamenttien merkityksestä EU:n tulevaisuustyölle – “Aseman perussopimusten muutosten valmistelussa oltava vahva“

Euroopan unioni

Kansallisten parlamenttien omistusoikeus EU:n perussopimuksiin on vahva ja niillä on oltava valmistelutyössä erittäin vahva asema, jos perussopimuksia suunnitellaan muutettavaksi, painottaa eduskunnan puhemies MattiVanhanen (kesk.). 

Vanhanen avasi EU:n parlamenttien pääsihteerien kokouksen Helsingissä tänään. Kokous liittyy Suomen vuodenvaihteessa päättyneeseen EU-puheenjohtajakauteen.

Vanhanen osallistui puheenvuorollaan keskusteluun suunnitellusta Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

– Tulevaisuuskonferenssin kannalta tärkeä kysymys on, miten varmistetaan, että kansallisten parlamenttien poliittinen kirjo on kattavasti edustettuna, puhemies muistutti.

Vanhanen viittasi EU:n tulevaisuuskonventtiin vuosituhannen alussa sekä hallitusten välisiin konferensseihin, joiden lopputuloksena syntyi Lissabonin sopimus. Vanhanen osallistui eri rooleissa prosessin kaikkiin vaiheisiin.

Vanhanen kiinnitti huomiota myös tulevaisuuskonferenssin työn ja sitä seuraavien hallitusten välisten neuvottelujen siteeseen.

– Tulevaisuuskonventin jälkeen hallitukset ottivat neuvotteluissaan huomioon konventin valmistaman pohjan, mutta lähtivät olennaisissa poliittisissa kysymyksissä neuvottelemaan omista kansallisista kannoistaan käsin, Vanhanen muistutti.