Valtuutettujen mielestä STT ja Yle ovat luotettavimmat uutisoijat

Uutistoiminta

Lähes yhdeksän kymmenestä (88 prosenttia) kunnanhvaltuutetusta pitää Suomen tietotoimistoa luotettavimpana uutisoijana, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön valtuutettukyselytutkimuksessa.

Luottamus on vahva myös Yleisradion TV- (84) ja radiouutisiin (83). Kolme neljästä (74 prosenttia) luottaa MTV:n uutisointiin. 

Vain joka 25. valtuutettu luottaa sosiaalisen median uutisointiin. Vielä vuosi sitten joka kymmenennellä valtuutetulla oli luottoa someen. 
 
Vähintään kolmen viidestä valtuutetun luottamusjärjestys uutisointiin on Kauppalehti, paikallislehti, maakunnan suurin lehti ja Helsingin Sanomat.

Ilta-Sanomien ja Iltalehden uutisointia piti vain joka seitsemäs valtuutettu luotettavana.  Kaksi viidestä sijoitti iltapäivälehdet luotettavan ja epäluotettavan välimaastoon.

Vihreiden valtuutetut erottuvat kaikista muista siinä, että heidän luottamuksensa STT:n, Yleisradion ja Helsingin Sanomien uutisointiin on lähes sataprosenttista.

Vastaavasti yli puolet perussuomalaisista valtuutetuista pitää Ylen uutisointia ja kaksi kolmesta Helsingin Sanomien uutisointia epäluotettavana. 

Iltapäivälehtien uutisoinnissa ei eri taustamuuttujien osalta ole suurta eroa. Molempiin lehtiin luottamusta on muita hieman enemmän peruskoulutuksen saaneilla ja kokoomuksen valtuutetuilla muita vähemmän epäluottamusta. 

Maaseudun tulevaisuuden uutisointiin luottavat selvästi eniten keskustan valtuutetut ja alle 5000 asukkaan kunnissa asuvat. Kauppalehden uutisointia pitävät muita luotettavimpina kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien valtuutetut ja korkeammin koulutetut. 

Maakunnan ykköslehtien, kuten esim. Aamulehden, Turun Sanomien, Savon Sanomien, Kalevan uutisointiin luottavat eniten RKP:n, vihreiden ja keskustan valtuutetut sekä alle 20 000 asukkaan kunnissa asuvat, vähiten perussuomalaiset.

Paikallislehtien uutisointiin luotetaan tasaisesti kaikissa ryhmissä. Hieman enemmän kuitenkin keskustan ja kristillisdemokraattien valtuutettujen ja alle 20 000 asukkaan kunnissa.

Sosiaalinen media saa tasapuolisesti kaikkien tuomion. Vahvinta tuomio on vihreiden ja kokoomuksen sekä RKP:n valtuutettujen keskuudessa, jossa some-uutisoinnilla ei nähdä luotettavuutta lainkaan. 

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö teki marraskuussa 2020 kaupunkien ja kuntien valtuutetuille Webropol-kyselyn. Siihen vastasi 1362 valtuutettua Suomen 8999 valtuutetusta. Vastausprosentti oli 15,1.

Virhemarginaali koko aineistosta on suuntaansa 2,7 prosenttiyksikköä.