Väitöstutkimus: Muovipakkauksista voidaan luopua

Väitöstutkimus

Muoveja on mahdollista korvata pakkauksissa täysin biopohjaisella selluloosamateriaalilla muokkaamalla raaka-aineena käytettävää paperia, todetaan uudessa väitöstutkimuksessa.

Paperin muokkaaminen vesipohjaisella selluloosaliuottimella muuttaa paperin vahvemmaksi ja jäykemmäksi materiaaliksi, jolla on muoviin verrattavia ominaisuuksia.

Perjantaina Oulun yliopistossa väittelevä Nils Christoph Hildebrandt tutki väitöstyössään käsittelyajan, lämpötilan ja raaka-aineen vaikutusta valmistettavan selluloosamateriaalin mekaanisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin.

Valmistetun materiaalin ominaisuuksia mitattiin paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa yleisesti käytetyillä menetelmillä, ja ominaisuuksia verrattiin sekä paperin että muovien ominaisuuksiin.

Työssä saatiin selvitettyä pakkausmateriaalin vaatimat valmistusolosuhteet ja kuituraaka-aineet.

Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että vain muutaman sekunnin käsittelyajalla voidaan valmistaa pakkauksiin soveltuvaa vahvaa materiaalia. Samankaltaisissa menetelmissä on aiemmin käytetty ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja päivien tai jopa viikkojen käsittelyaikoja.

Joka vuosi maailmassa tuotetaan yli 320 miljoonaa tonnia muovia, josta vain neljä miljoonaa tonnia on biopohjaista, kaikki muu on fossiilipohjaista. Kokonaistuotantomäärästä noin 40 prosenttia käytetään erilaisten pakkausten valmistukseen ja EU:ssa kierrätetään vain 30 prosenttia kaikista muoveista.

Loput 70 prosenttia muovista poltetaan tai sijoitetaan kaatopaikoille, missä tarvitaan jopa satoja vuosia sen hajoamiseen. Siksi biohajoavien ja erityisesti biopohjaisten pakkausmateriaalien tutkimus on erittäin tärkeää, jotta voidaan estää tai ainakin vähentää ympäristömme saastumista muovipakkausten päästöillä.