Vahvasta säilyttäjästä yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi – kirkko on nyt hedelmällisessä asemassa, piispa Mari Leppänen pohtii Mustreadissa

Kirkko

Jäsenmäärän lasku ja kirkon perinteisen yhteiskunnallisen valtaposition heikkeneminen voivat tarjota kirkolle uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen pohtii Mustreadin haastattelussa.

Hän näkee tilanteen tuovan uudenlaista vapautta puolustaa heikommassa asemassa olevia tai ottaa kantaa ympäristökysymyksiin.

– Nyt me olemme kirkossa hedelmällisessä asemassa, kun kansalaisyhteiskunnan rooli antaa mahdollisuuden reagoida nopeammin ja mahdollisuuden ottaa osaa keskusteluun rohkeammin.

Piispan mukaan menneinä vuosikymmeninä kirkossa korostui vahva säilyttäjän rooli vahvan valtaposition vuoksi, ja se on myös näkynyt kirkon tavassa suhtautua yhteiskunnan muutoksiin.

Kirkko ei voi kuitenkaan toimia puoluepolitiikan kentällä yhden puolueen tukijana, Leppänen toteaa.

Kirkon ja politiikan suhde ei ole hänen mukaansa yksinkertainen.

– Taustalla on regimenttiajattelu eli kirkolla ei ole omaa erityistä viisautta maalliseen maailmaan. Kirkon rooli on kultaisen säännön vahvistaminen. Mutta millaisia poliittisia päätöksiä siitä milloinkin seuraa, ei ole kirkon leipälaji. Meillä ei ole yhtä näkemystä siitä, miten yhteiskunta pitäisi järjestää.

Leppänen kertoo Mustreadille, että hänen mukaansa kirkon tulisi vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

Käsitys seksuaalisuudesta on muuttunut olennaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana, hän toteaa.

– Kirkkona olemme antaneet antaneet arvon täydentyvälle tiedolle ja tieteelle. Edelleenkään kristittyjen ei tule eristäytyä vaan ottaa todesta uusi ymmärrys esimerkiksi ihmisen seksuaalisuudesta. Kristillisen kirkon historiaan on mahtunut monenlaisia maailmankuvan ja ihmiskuvan muutoksia.

Leppänen on vaikuttanut aikanaan Liedon kunnanvaltuustossa keskustan riveissä. Kunnallispolitiikka jäi vuonna 2012, ja samana vuonna Leppänen vihittiin ensimmäiseksi vanhoillislestadiolaiseksi naispapiksi.

Lestadiolainen liike ei hyväksy naispappeutta, ja Leppäsen erotettiin lestadiolaisen liikkeen toimielimistä.

Leppäsen mielestä herätysliikkeiden näkemykset ovat rajoittaneet kirkon yhteiskunnallista keskustelua.

– Voin tämän sanoa siksi, koska minulla on niin vahva herätysliiketausta. Tunnen sen maailman ja myös vaikuttamiskeinot.