Uutissuomalainen: Suomalaisista lähes 70 prosenttia haluaa nostaa hoitajien palkkaa enemmän kuin muiden alojen palkkoja

Hoitajat

Uutissuomalaisen gallupiin vastanneista 69 prosenttia katsoo, että lähi- ja sairaanhoitajien palkkojen pitäisi nousta ensi keväänä enemmän kuin muiden alojen työntekijöiden.

Kahdeksan prosenttia nostaisi vain lähihoitajien palkkaa enemmän kuin muiden, kolme prosenttia vain sairaanhoitajien.

Eniten puoltoääniä molempien ammattiryhmien palkankorotukset saavat vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajilta. Naiset ovat suopeampia kuin miehet.

Joka viides vastustaa ajatusta hoitajien muita ammattiryhmiä korkeammista palkankorotuksista. V

oimakkainta vastustus on yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien sekä kokoomuksen ja keskustan kannattajien joukossa.

Tutkimuksen on tehnyt Uutissuomalaisen toimeksiannosta Tietoykkönen. Verkkokyselyyn vastasi lokakuun lopulla 1 000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.