USA:n luotsaama Quad-liittouma hermostuttaa Kiinaa – verkosto kiistää olevansa Aasian Nato ja etsii "pehmeän vallan" vaikutuskeinoja

Ulkomaat

Onko Yhdysvaltain johtama Quad-liittouma Aasian Nato vai ei? Jos Kiinalta kysytään, vastaus on mitä ilmeisimmin kyllä. Quadin neljä jäsenmaata, Yhdysvallat, Intia, Japani ja Australia puolestaan korostavat, että Quad ei ole sotilasliitto vaan löyhä, turvallisuusdialogiksi kutsuttu verkosto.

Jäsenet esittävät Quadin ryhmänä, joka voi tarjota vastuksen ja vaihtoehdon Kiinalle kyberturvallisuuden kaltaisilla aloilla.

Kiinan näkökantaa tukee se, että Quad on ollut yhteisessä sotaharjoituksessa. Kivenä kengässä on Kiinalla myös se, että Etelä-Korea on ilmaissut kiinnostusta liittyä Quad-verkostoon.

Toisaalta Intia pitää perinteisesti kiinni liittoutumattomasta asemastaan ​​suurvaltojen välisissä kilpailuissa. Intia on ”kriittinen, ratkaiseva jäsen tässä neliössä”, sanoi Valkoisen talon Aasian ja Tyynenmeren alueen kansallisen turvallisuuden koordinaattori Kurt Campbell viime marraskuussa.

Quad sai alkunsa vuonna 2004 avustusoperaatioista, joissa sen neljä jäsenmaata yrittivät yhteistyössä hoitaa tsunamikatastrofin seurauksia.

Kolme vuotta myöhemmin maat muodostivat niin kutsutun turvallisuusvuoropuhelun. Japanin silloisen pääministerin Shinzo Aben sanottiin olleen ponnistelujen liikkeellepaneva voima.

Intian ohella Australia oli pitkään Quadissa epäröivä jäsen. Kengurumaa ei halunnut olla osa ryhmää, jonka katsottiin haastavan avoimesti Kiinaa, koska Kiinasta oli tullut Australian voimakas talouskumppani. Nyttemmin Australian ja Kiinan välit ovat kiristyneet huomattavasti, ja Australian sitoutuminen osaksi nelikkoa on tiivistynyt.

Quad ehti olla pitkään passiivinen, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump elvytti sen toiminnan vuonna 2017. Trump suhtautui –  ja suhtautuu edelleen – varsin epäillen Natoon, joten vaihtoehdon etsiminen oli ilmeinen tavoite.

Siinä missä Trumpin hallinto ponnisteli Quadin ylläpitämiseksi, seuraava presidentti Joe Biden meni pidemmälle. Hän kutsui käytännössä koolle Quadin johtajien huippukokouksen maaliskuussa 2021 vain viikkoja virkaan astumisensa jälkeen.

Kukaan Quad-maiden nykyjohtajista ei kuitenkaan aja muodollisen liittouman perustamista. Sen sijaan neljä demokraattista maata etsivät ”pehmeän vallan” toimintoja, jotka luovat Aasiassa vastakohdan autoritääriselle Kiinalle.