Uimataidoton lapsi kahlasi syvään veteen ja hukkui Porvoon uimahallissa – kahdelle syyte kuolemantuottamuksesta

Seitsemänvuotias lapsi ehti olla veden alla lähes viisi minuuttia ennen kuin tilanne huomattiin. Hukkumiskuolema tapahtui viime vuoden marraskuussa.
Onnettomuudet

Kahta ihmistä vastaan on nostettu syyte tapauksesta, jossa 7-vuotias lapsi hukkui Porvoon uimahallissa viime vuoden marraskuussa. Syyte nostettiin kuolemantuottamuksesta.

Syyttäjien mukaan tapahtumakulku on riidaton. Uimataidoton lapsi oli tapahtumahetkellä iltapäiväkerhossa, missä oli kymmenen lasta ja kaksi ohjaajaa.

Ryhmä oli ensin lastenaltaassa, minkä jälkeen osa lapsista siirtyi aaltoaltaaseen. Lapsista kolme, mukaan lukien 7-vuotias, meni niin sanottuun kahluualtaaseen. Kerhon ohjaajat jäivät aaltoaltaan päätyyn valvomaan lapsia.

Hetken päästä 7-vuotias nousi kahluualtaasta ja käveli aaltoaltaaseen. Hän kahlasi altaan toiseen päähän, missä vesi oli hänelle liian syvää ja hän joutui veden alle. Valvontakameratallenteiden mukaan lapsi oli veden alla noin neljä ja puoli minuuttia. Lasta yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli.

Syyte kuolemantuottamuksesta nousi kerhon ohjaajia vastaan. Syyttäjät katsoivat, että he olivat ensisijaisessa valvontavastuussa ryhmän lasten turvallisuudesta.

Poliisi epäili rikoksista myös kahta uinninvalvojaa ja kahta esimiesasemassa ollutta ihmistä, mutta heidän osaltaan syyttäjät jättivät syytteet nostamatta.

Valvojat olivat tapahtuma-aikaan valvomossa, josta hallin valvontaa pääasiallisesti tehdään. Sivullinen henkilö viittilöi heidät apuun. Toinen valvojista ryhtyi elvyttämään lasta ja toinen soitti hätäkeskukseen.

Syyttäjien mukaan asiassa ei tullut ilmi, että uinninvalvojat olisivat laiminlyöneet tehtäviään. Heidän mukaansa oli selvää, etteivät valvojat voineet valvoa jokaista lasta hallissa.

Lapsi ehti olla veden alla 4–5 minuuttia ennen kuin tilanne huomattiin. Syyttäjät katsoivat, että kun huomioidaan hallin koko, valvojien muut tehtävät sekä iltapäiväkerhon ohjaajien sijainti, ei voitu pitää valvojien laiminlyöntinä sitäkään, että nämä eivät tuolla ajanjaksolla olleet tehneet valvontakierrosta kyseiseen hallin osaan tarkistaen tilannetta myös veden alta.

Todistajana kuultu ensihoitolääkäri kertoi, että ensiaputoimenpiteet olivat oikein tehtyjä ja suosituksen mukaisia. Hänen mielestään tilanteessa mitään ei olisi voitu tehdä toisin.

Syyttäjien mukaan asiassa ei ollut todennäköisiä syitä epäillä myöskään uinninvalvonnasta ja hallin turvallisuudesta vastanneita henkilöitä työtehtäviensä laiminlyömisestä. Uimavalvojat olivat ammattitaitoisia ja päteviä, ja heidät oli perehdytetty tehtäviinsä. Syyttäjien mukaan myöskään työn organisointi tai työvoimamitoitus ei Porvoon uimahallissa eronnut vastaavan kokoisesta vertailu-uimahallista.