Tytöt ottavat päiväksi vallan Suomessa ja maailmalla

Tyttöjen päivä

Tytöt ympäri maailmaa astuvat päiväksi poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien saappaisiin kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11. lokakuuta.

Suomessa pääministeri Juha Sipilän työpariksi nousee 16-vuotias Katariina Räikkönen.

Symbolisella Girls Takeover -tempauksella lastenoikeusjärjestö Plan International kiinnittää huomion tyttöjen kohtaamaan syrjintään, mutta myös mahdollisuuksiin.

Tempaus toteutuu samanaikaisesti YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10. ympäri maailmaa Planin toimintamaissa.

Suomessa Planin lastenhallituksen tytöt ”valtaavat” symbolisesti johtoasemassa olevien paikat Elinkeinoelämän keskusliitossa, Finlaysonissa, Joensuun kaupungissa, Jääkiekon SM-liigassa, Kotipizzassa, Nokiassa, opetushallituksessa, Orionissa, Supercellissä, SAK:ssa ja Yleisradiossa.

Pääministeri Juha Sipilän työpariksi päivän ajaksi nousee 16-vuotias Katariina Räikkönen.

– On hienoa ja jännittävää päästä työskentelemään pääministerin kanssa ja keskustelemaan tyttöjen asemasta. Haluan puhua niiden tyttöjen puolesta, joiden oikeuksia rikotaan ja joilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa, Räikkönen kertoo.

Pääministeri Sipilä halusi osallistua tempaukseen edistääkseen tasa-arvoa Suomessa.

– Sukupuolten tasa-arvo on yksi suomalaisen yhteiskunnan kulmakivistä. Se on myös yksi globaalin kehityksen kulmakivistä, pääministeri Sipilä sanoo.

– Maailmalla liian moni tyttö ei tänä päivänäkään pääse kouluun ja moni nainen ei saa ääntään kuuluville yhteiskunnassa. Tyttöjä on rohkaistava entistä enemmän vaativiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Planin tempaus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden pitää asiaa esillä, ja Katariinan kanssa voimme päivän aikana pohtia, miten tasa-arvo toteutuisi paremmin.

Vuonna 2015 hyväksytyt kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät historiallisen sitoumuksen tasa-arvon saavuttamiseksi maailmassa.

Tytöt ja nuoret naiset jäävät kuitenkin yhä monella tapaa ulkopuolisiksi. He ovat ulkona tärkeistä tilastoista, jotka auttaisivat päättäjiä edistämään tasa-arvoa viisaasti. 62 miljoonaa kouluikäistä tyttöä ei pääse kouluun.

Monesti tytöt eivät saa päättää omaa elämäänsä koskevista asioista, kuten perheen perustamisesta ja ammatinvalinnasta.

He jäävät ulos myös poliittisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta päätöksenteosta, vaikka heidän läsnäolonsa ja mielipiteensä edistäisi tasa-arvon saavuttamista.

– Tyttöjen syrjintä on aikamme suurin ihmisoikeusrikkomus. Heitämme hukkaan paljon potentiaalia, jos vain pojat ja miehet osallistuvat päätöksentekoon. Haluamme muistuttaa, että kun tytöt pääsevät mukaan päättämään, maailmasta tulee parempi kaikille. Tyttöjen aseman parantaminen on paitsi oikein myös viisasta, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.

Viime vuonna tyttöjen päivänä tytöt valtasivat mm. Nepalin presidentin, Dublinin ylipormestarin, tanskalaislehti Politikenin päätoimittajan ja Nickelodeon-yhtiön toimitusjohtajan paikat. Suomessa Plan International Suomi ja Planin lastenhallitus toteuttavat Girls Takeoverin nyt ensimmäistä kertaa.

Takeoverin tavoite on, että tytöt pääsevät aidosti ja merkityksellisesti vaikuttamaan päätöksiin.

– Toivon, että saan päivän aikana tuoda esiin näkemyksiäni tyttöjen mahdollisuuksista paitsi Suomessa myös globaalisti. Haluan, että jokainen ihminen maailmassa voi jonain päivänä sanoa: minulla on ääni, minua kuunnellaan ja saan toteuttaa itseäni, Katariina Räikkönen sanoo.