Työryhmä haluaa vauhtia harvaan asuttujen alueiden verohuojennuksiin

Monipaikkaisuus

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HAMA) haluaa etsiä keinoja monipaikkaisuuden edistämiseksi.

Työryhmä pohti keskiviikkona kokouksessaan, miten se voisi edistää monipaikkaisuutta kokeilujen kautta.

– Haluamme selvittää, mitä käytännön haasteita on monipaikkaista elämää jo elävillä kansalaisilla ja kuinka lainsäädännöllä tai byrokratian purkamisella voitaisiin helpottaa heidän tilannettaan, työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Huttunen (kesk.) kertoo tiedotteessa.

Työryhmä kuuli valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasta Norjan mallin mukaisista aluekehittämistoimenpiteistä.

Ensimmäiseksi työryhmä lähtee yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa edistämään alueellisen opintolainahuojennuksen kokeilemista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) on luvannut, että ministeriössä ryhdytään selvittämään, miten opintolainan alueellinen vähennys voitaisiin toteuttaa.

Työryhmän Ojaselta tilaamassa perustuslaillisessa ennakkoarviossa todetaan, että työllisyyden ja elinkeinotoiminnan edistämistä harvaan asutuilla alueilla voidaan kokeilla muun muassa taloudellisin keinoin ja verohuojennuksin. Perustuslaki ei olisi este.

Työryhmä haluaa vauhdittaa toimenpiteitä ja aikoo pyytää eri vastuuministeriöitä edistämään niiden toteuttamista.

– Olen iloinen siitä, että HAMA-työryhmä haluaa saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät ihmisten arjessa, Huttunen sanoo.

Tällaiselle alueelle muuttaville voisi antaa esimerkiksi huojennuksia verotukseen tai opintolainan takaisinmaksuun. Työnantajille voitaisiin myöntää helpotusta työnantajamaksuihin työllisyyden ja yritystoiminnan edistämiseksi.

Syrjäisillä alueilla toimiville virkamiehille voitaisiin maksaa syrjäseutulisää.

Juttua korjattua ja päivitetty kauttaaltaan klo 14:56. Alunperin otsikossa kerrottiin, että opintolainahuojennus olisi vasta tulossa työryhmän pöydälle.