Tykkylumihässäkästä viiden miljoonan euron lasku verkkoyhtiölle

Sähkökatkokset

Menneiden vuosikymmenten ratkaisut tulivat kalliiksi Kainuun alueella sähkönsiirrosta vastaavalle Loiste Sähköverkolle. Vuodenvaihteen tykkylumiongelmat kasaantuivat erityisesti metsien halki kulkeville keskijännitelinjoille.

– Tuolloin (1960–70-luvulla) ajatusmalli on ollut, että materiaali on kallista ja työvoima halpaa. Niinpä linjoja on vedetty viivoitinta hyväksi käyttäen metsien halki. Niillä alueilla ei välttämättä ole edes metsäautoteitä, joten korjaaminen on vaikeaa ja tulee kalliiksi, toimitusjohtaja Heikki Juntunen kertoo.

Alustavien laskelmien mukaan vajaan parin viikon tykkylumikatastrofin hintalapuksi muodostuu noin 5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 puolelle kuluista kohdistuu 1,8 miljoonaa ja karkean arvion mukaan vuoden ensimmäisen viikon kustannus oli 2,5–3 miljoonaa euroa. Lisää laskua tulee kevään aikana sähkölinjojen korjauksista.

– Loppuvuoden kustannuksista suurin osa oli asiakkaille sähkökatkoista maksettavia vakiokorvauksia. Tämän vuoden kustannuksista kunnossapitoon menee enemmän, kuin asiakkaille maksettaviin korvauksiin, Juntunen paljastaa.

Loisteen investoinnit sähköverkkoon ovat tänä vuonna 20 miljoonaa euroa.

Maakaapeloinnit on keskitetty taajamiin, joissa sijaitsee lähes 80 prosenttia maakunnan vakituisesta asutuksesta. Haja-asutusalueilla siirretään linjoja metsän siimeksestä teiden varsille.

– Viisi vuotta sitten vastaavassa tilanteessa myös taajamissa olisi kärsitty merkittävästi enemmän häiriöitä. Vastaavasti viiden vuoden kuluttua samanlaisessa tilanteessa häiriöt tulevat olemaan merkittävästi pienempiä, toimitusjohtaja Juntunen lupaa.