Tutkimus: Rakkaus ja läheiset ovat pyhiä useimmille suomalaisille, uskonto vain joka kuudennelle –"Yhteentörmäyksiä syntyy, kun toisen pyhää ei tunnisteta"

Pyhyys

Pyhyyden teemat yhdistävät suomalaisia enemmän kuin erottavat.

Tämä käy ilmi Suomen Kulttuurirahaston ja e2 Tutkimuksen yhteisestä selvityksestä.

Yhteistä suomalaisille on myös se, että lähes jokainen kokee jonkin asian pyhäksi. Keskimääräinen suomalainen pitää kuutta asiaa itselleen pyhänä.

Peräti 68 prosenttia suomalaisista liittää pyhyyden kokemuksen rakkauteen ja läheisiin. Yli puolet suomalaisista pitää pyhänä myös omaa rauhaa, kotia, lepoa sekä ihmisarvoa.

Kaksi viidennestä pitää pyhänä myös terveyttä, Suomea ja itsenäisyyttä sekä luontoa ja yksilönvapautta.

Uskonnollisuus ja henkisyys edustavat pyhää vain 15 prosentille suomalaisista.

Tutkijat pitävät yhtenä hämmästyttävänä tuloksena sitä, että peräti 14 prosenttia suomalaisista kokee itsensä ja mielipiteensä pyhäksi. Vielä useammin (27%) näin ajattelevat alle 30-vuotiaat.

– Some-aikakaudella korostuu jokaisen oikeus mielipiteeseen. Onko nykyinen keskusteluilmapiiri yhteydessä siihen, että osa suomalaisista pitää omia mielipiteitään jopa pyhinä, tutkija Jussi Westinen pohtii.

Vaikka suomalaisten pyhyyskokemuksissa on paljon yhteistä, myös erottavia tekijöitä nousi esiin.

Erityisesti arvokonservatiivien ja -liberaalien näkemyserot ulottuvat myös pyhyyskäsityksiin. Ensin mainitusta ryhmästä 70 prosenttia pitää Suomea pyhänä ja kirkkoa, uskontoa ja perinteitä noin kolmannes. Toiseksi mainitussa ryhmässä samat luvut ovat 20 prosenttia ja vähemmän kuin joka kymmenes.

Arvoliberaaleille yksilönvapaus, ihmisarvo, tiede, taide ja kulttuuri ovat keskimääräistä pyhempiä asioita.

– Erot voivat selittää julkisen keskustelun ristiriitoja. Asia, joka on itselle yhdentekevä, voi olla toiselle pyhä ja koskematon. Yhteentörmäyksiä syntyy, kun toisen pyhää ei tunnisteta tai sitä halutaan tietoisesti tölviä, tutkija Ville Pitkänen pohtii.

Myös puoluetausta näyttäisi vaikuttavan siihen, mitä pidetään pyhänä.

Esimerkiksi Suomea ja sen itsenäisyyttä pitävät pyhänä 70 prosenttia perussuomalaisten ja 66 prosenttia sinisten kannattajista.

Keskustalaisistakin näin katsoo 58 prosenttia ja kokoomuksen kannattajista 56 prosenttia.

Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista tämä mieltä on vain noin neljäsosa. Heille sen sijaan keskimääräistä tärkeämpi asia on ihmisarvo (lähes 70 prosenttia) kun taas perussuomalaisista ja sinisistä ihmisarvoa pitää pyhänä noin kolmannes.

Kokemus taiteen pyhyydestä erottaa paitsi eri puoluetaustaisia myös maalla ja kaupungissa asuvia. Vasemmistoliiton kannattajista 36 prosenttia pitää taidetta pyhänä, sinisten kannattajista vain kymmenen prosenttia.

Suurten kaupunkien keskustoissa asuvista 29 prosenttia pitää niinikään taidetta pyhänä, maalla asuvista vain 12 prosenttia.

Selvityksen johtopäätöksenä joka tapauksessa on, että sukupuoli, ikä, ammatti, koulutus ja asuinpaikka selittävät melko vähän ihmisen käsityksiä pyhyydestä.

Pyhyyden ytimessä – tutkimus suomalaisten arvoista ja pyhyyden kokemisesta on e2 Tutkimuksen ja Suomen kulttuurirahaston yhteisen identiteettitutkimushankkeen neljäs julkaisu.

Tutkimus pohjautuu yli 6000 vastaajan kyselyaineistoon.