Tutkija vaalikoneista MustReadissa: Tämä on neuvoni ehdokkaille

Aluevaalit

Vaalikoneista on muodostunut merkittävä äänestäjien ehdokasvalintaa ohjaava tekijä, kertoo Helsingin yliopiston tutkija Veikko Isotalo MustReadin artikkelissa.

Isotalon mukaan hyytävä talvisää ja koronarajoitukset korostavat aiempaa enemmän vaalikoneiden – ja sosiaalisen median – roolia kampanjoinnissa, kun ehdokkaiden ja äänestäjien väliset kohtaamiset kasvotusten jäävät vähäisiksi. 

Isotalo kirjoittaa, että politiikan tutkijat ovat kuitenkin erimielisiä, miten ehdokkaiden kannattaisi vastata vaalikoneisiin äänisaaliinsa maksimoimiseksi. Ehdokkaat voivat periaatteessa käyttää kahta vastakkaista strategiaa: he voivat pyrkiä sijoittumaan vastauksillaan mahdollisimman lähelle omaa puoluettaan tai vaihtoehtoisesti erottautumaan puolueensa linjasta.

– Irtiottojen tekeminen mahdollistaa erottautumisen muista puolueen ehdokkaista, mutta toisaalta liiallinen erottautuminen voi olla haitallista, jos puolueen omat äänestäjät eivät löydä ehdokasta vaalikoneen suosituslistoillaan.

Isotalon oma neuvo ehdokkaille on, että ehdokkaan kannattaa olla vaalikonevastauksissaan itselleen ja äänestäjilleen rehellinen. Näin äänestäjän “kuluttajasuoja” on parempi, kun he tietävät, minkälaista ehdokasta on todella äänestänyt.

Vaalikoneiden huolellisen täyttämisen lisäksi Isotalo pitää tärkeänä sitä, että ehdokkaat ovat näkyvillä sosiaalisessa mediassa: aluevaaleissa some on kampanjointivälineenä jopa tärkeämpi kuin kuntavaaleissa.

– Aluevaaleissa hyvinvointialueiden kokoluokka ja melko isot maantieteelliset etäisyydet tekevät sosiaalisen median hyödyntämisestä lähes välttämätöntä, hän kirjoittaa.

Isotalo muistuttaa myös, että monelle ehdokkaalle aluevaalit voivat olla tärkeä ponnahduslauta vuoden 2023 eduskuntavaaleja ajatellen.

– Jo pelkästään siksi kannattaa olla ehdolla aluevaaleissa.