Tiilikaisen blogi: Puun energiakäyttö on Suomelle hyvä selkänoja ja mahdol­li­suus

Ilmastopolitiikka

Halli­tus­ten­vä­linen ilmas­to­pa­neeli on tuhansien tiedemiesten yhteinen kansain­vä­linen ilmas­to­po­li­tiikan linjaaja.

– Ilmas­to­po­li­tii­kassa puun energiakäyttö nähdäänkin keskeisenä uusiutuvan energian mahdol­li­suu­tena, kirjoittaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Suomenmaan blogissaan.

Ilmas­to­pa­neelin ohjeistuksen mukaan jo puun korjuu metsistä lasketaan pääs­tö­läh­teeksi.

– Tästä syystä sen poltto energiaksi on määritelty lasken­nal­li­sesti nolla­pääs­töi­seksi. Muutoin puuenergialle laskettaisiin kaksin­ker­taiset päästöt.

– Lyhyesti sanottuna fossiilisen energian päästöt lasketaan polt­to­lai­tok­sella ja puun päästöt jo metsästä puuta korjattaessa, ympäristöministeri kirjoittaa.

Kyseistä ilmas­to­po­li­tiikan periaatetta myös EU on ilmoittanut noudattavansa vuoden 2030 ilmas­to­pa­ke­tis­saan.

– Samaan peri­aat­tee­seen nojaavat myös Sipilän halli­tu­soh­jelman ener­gi­a­ta­voit­teet. Vankempaa selkänojaa ilmas­to­po­li­tii­kal­lemme on vaikea kuvitella, Tiilikainen toteaa.

Tiilikaisen blogi