Tekesiltä mittava tuotekehityslaina Kemin biojalostamohankkeelle

Kaidi aikoo investoida seuraavan kahden vuoden aikana yhteensä 20 miljoonaa euroa jalostamon suunnitteluvaiheeseen.
Biotalous

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on myöntänyt Kaidille yli neljän miljoonan euron lainan Kemin biojalostamon tuotekehitystoimintoihin.

Tekesin rahoitus on osa Kaidin kunnianhimoista tuotekehitysohjelmaa, jonka avulla Kaidi tulee kehittämään energiapuun korjuun ja hankinnan kokonaistaloudellisuutta sekä synnyttämään biojalostamoon liittyviä uusia sovelluksia ja tuotekonsepteja.

Seuraavan kahden vuoden aikana Kaidi aikoo investoida yhteensä 20 miljoonaa euroa jalostamon suunnitteluvaiheeseen.

Tekesiltä haetaan lainarahoitusta kattamaan noin puolet suunnitteluvaiheen kokonaiskustannuksista.

Tekesin nyt myöntämä tuotekehityslaina tullaan käyttämään vuoden 2016 aikana, ja se kattaa puolet ensimmäisen vuoden kuluista.

Kaidi suunnittelee käyttävänsä tuotekehitykseen Suomessa seuraavan viiden vuoden aikana kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.

Kiinan suurimpiin bioenergiatoimijoihin kuuluva Kaidi on viime vuosina investoinut voimakkaasti uusiutuviin polttonesteisiin liittyviin tuotekehitysprojekteihin.

– Kumppanuus Tekesin kanssa on meille tärkeä, sillä Tekesin tuella pääsemme kehittämään jalostamon ympärilleen tarvitsevaa ekosysteemiä jo tämän vuoden aikana.

– Tuotekehityssuunnitelmamme tavoitteena on synnyttää projektin ympärille laaja erikoisosaamisen ja innovaatioiden ekosysteemi, jossa suomalainen erityisosaaminen on keskeisessä roolissa, sanoo Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen.

Tekesin tuella pääsemme kehittämään jalostamon ympärilleen tarvitsevaa ekosysteemiä jo tämän vuoden aikana.

Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen

Tekesin tuotekehityslainaa käytetään ensisijaisesti insinöörisuunnitteluun, riskien mitigointiin sekä raaka-ainehankinnan kehittämiseen.

Lainan avulla käynnistetään myös jalostamon ympärille rakentuvan, yli 50 miljoonan euron hankesalkun luominen.

– Tekes osallistuu rahoituksellaan niihin riskeihin, joita Kaidi Finlandin biojalostamon toteuttamiseen liittyvässä tuotekehitystyössä on.

– On erittäin myönteistä, että suomalainen biotalousosaaminen houkuttelee Kiinan suurimman bioenergia-alan yrityksen investoimaan Suomeen, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Osana tuotekehityssuunnitelmaansa Kaidi aikoo käynnistää Kemiin pilottialueen energiapuun korjuun ja hankinnan kehittämiseksi.

Pilottialueen avulla tavoitellaan energiapuun hankinnan kustannuksien laskua 20 prosenttia nykyisestä seuraavan viiden vuoden aikana säilyttäen silti hyvät toimintaedellytykset koko toimintaketjulle.

Kemin jalostamolle haetaan myös NER 300 -investointitukea, jonka hakemus jätettiin Euroopan komissiolle huhtikuussa.

Kaidi on saanut hyväksynnän ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) Lapin ELY-keskukselta, ja ympäristöluvan valmistelu on pitkällä.

Lisäksi Kaidi hakee työ- ja elinkeinoministeriöstä uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin myönnettävää investointitukea.

Kemin biojalostamon suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Hankkeen valmistelut työllistävät tällä hetkellä noin 40 henkilöä.

Kaidi tekee hanketta koskevan lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana.

Vuonna 2016 perustettu Kaidi Finland on uusiutuvaa energiaa tuottava yritys, joka suunnittelee toisen sukupolven biojalostamon rakentamista Kemin Ajokseen vuoden 2019 loppuun mennessä.