Tehy ja Super hylkäsivät sovintoesityksen – muille se olisi käynyt

Työmarkkinat

Hoitoalan järjestöt Tehy ja Super hylkäsivät sovittelulautakunnan sovintoesityksen. Muut kunta-alan työriidan osapuolet olisivat sen hyväksyneet.

Asiasta kertoi lautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen puoliltapäivin tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi olevansa erittäin pettynyt.

Tehyn ja Superin hallinnot päättivät yksimielisesti hylätä sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen, järjestöt kertovat tiedotteessaan.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja Superin puheenjohtaja Silja Paavola kertoivat järjestöjen aloittavan joukkoirtisanoutumisten valmistelun. Heidän mukaansa järjestöjen hallinnot päättivät kokouksissaan eilen joukkoirtisanoutumisen toteuttamisesta.

Ellei asiassa saavuteta sovintoratkaisua, irtisanoutumiset toteutettaisiin aikaisintaan, kun kuntasektorin muut työehtosopimukset on sovittu. Viimeistään ne toteutettaisiin tammikuun alussa hyvinvointialueille siirtyvää sote-henkilöstöä koskevan liikkeenluovutuksen jälkeen.

–  Hoitajilla ei ole kiire, Rytkönen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tehyläisten joukkoirtisanoutuminen tulee kohdistumaan ensi vaiheessa erikoissairaanhoitoon ja superilaisten kotihoitoon. Joukkoirtisanoutuminen ajoitetaan järjestöjen mukaan siten, että työtaistelutoimenpiteen painostusvaikutus on suurin mahdollinen.

Myös Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) toimitusjohtaja Markku Jalonen kertoi olevansa erittäin pettynyt siihen, että Tehy ja Super hylkäsivät sovittelulautakunnan sovintoesityksen.

–  Tämä oli kuitenkin kohtuullinen kompromissi, erittäin vaikea myöskin meidän työnantajien hyväksyä nimenomaan tämän kustannustason vuoksi, Jalonen sanoi toimittajille.

Jalosen mukaan KT olisi ollut valmis hyväksymään sovintoesityksen yhteiskuntarauhan ja vakauden vuoksi.

Jalosen mukaan nyt kaikki osapuolet harkitsevat tilannetta ja kuuntelevat sitä, miten sovittelulautakunnan asettanut työministeri Tuula Haatainen (sd.) toimii.

Jalonen ei sulkenut pois sitä vaihtoehtoa, että KT tekisi sopimukset ensin muiden työntekijäjärjestöjen kanssa ja sen jälkeen hoitajien kanssa.

–  Tätä harkintaa tehdään nyt sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Päätöksiä tulee mahdollisesti sitten myöhemmässä vaiheessa, Jalonen sanoi.

Pylkkäsen mukaan sovittelulautakunta ei päätä, miten tästä jatketaan eteenpäin, vaan työministeri tekee siitä ratkaisun lautakunnan raportin pohjalta.

Pylkkänen sanoi, että on osapuolten välinen asia, tekevätkö esityksen hyväksyneet osapuolet sopimuksen, jonka ulkopuolelle hoitajajärjestöt jäisivät.

Haatainen sanoi Twitterissä toivovansa, että muut kunta-alan osapuolet arvioivat tilannetta sovintoesityksen pohjalta, vaikka Sote ry hylkäsi esityksen. Sovittelun jatkosta hän kertoo pyytäneensä puheenjohtajistolta tilannearviota. Haataisen mukaan se on luvattu loppuviikon aikana.

Pääsopijajärjestöt ovat Tehyä ja Superia edustavan Sote ry:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkisen alan unioni JAU ja työnantajan edustajana Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat eli KT.