Taloustieteilijät eivät usko nopeaan elpymiseen koronakriisin jälkeen

Koronakriisi

Useimmat suomalaiset taloustieteilijät eivät odota talouden elpyvän nopeasti koronakriisin aiheuttamasta pudotuksesta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ylläpitämän Ekonomistikoneen vastaajista vain 17 prosenttia ennakoi talouden toipuvan pikaisesti.

Vajaa puolet vastanneista oli väitteen kanssa eri mieltä ja 37 prosenttia epävarmoja.

Vastaajat arvioivat, että toipumisen nopeus riippuu siitä, kuinka nopeasti rajoitustoimia saadaan purettua.

Riskeinä nähdään kriisin pitkittymisen aiheuttamat konkurssit ja epidemian mahdolliset uudet aallot.

Ekonomisteilta kysyttiin myös arviota, johtaako koronakriisi Suomen kohti toisenlaista talouspolitiikkaa, jossa julkinen valta puuttuisi selvästi nykyistä enemmän talouden toimintaan sääntelemällä ja rajoittamalla kilpailun ja markkinamekanismien roolia.

Tällaiseen kehityskulkuun uskoi vastaajista vain kymmenen prosenttia. Kolme neljännestä oli eri mieltä.

Kommenteissaan useat vastaajat toteavat, että vaikka julkisen vallan voimakkaitakin puuttumisia tarvitaan nyt, ei markkinamekanismien vaikutusta taloudessa ole syytä vähentää pitkäksi aikaa.

Ekonomistikoneeseen on kutsuttu mukaan 90 johtavaa suomalaista taloustieteilijää yliopistoista, taloudellisista tutkimuslaitoksista ja Suomen Pankista.