Suurpedot pelottavat suomalaisia aiempaa enemmän, yleisimpiä pelot ovat susireviireillä

Pedot

Suurpedot pelottavat suomalaisia aiempaa enemmän, selviää SusiLIFE-hankkeen tutkimuskyselyssä. Suurpetoja pelätään etenkin susireviireillä ja pelot ovat yleistyneet ja vahvistuneet viimeisen viiden vuoden aikana.

Suttakin enemmän eläimistä pelättiin karhua ja punkkia. Vastaajista 44 prosenttia kertoi pelkäävänsä karhuja, 43 prosenttia punkkeja ja 35 prosenttia susia.

Ilvestä pelkäsi SusiLIFE-hankkeen mukaan 16 prosenttia ja hirveä 12 prosenttia vastaajista.

SusiLIFE-hanke on Itä-Suomen poliisilaitoksen, Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kuusivuotinen hanke susien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan tunteita, joita eläinten kohtaaminen aiheuttaisi. 19 prosenttia vastanneista arvioi, että suden näkeminen voisi olla sekä pelottavaa että kiehtovaa.

–  Susi saatetaan kokea voimakkaaksi, arvaamattomaksi, ihmisarkuutensa menettäneeksi tai vaaralliseksi. Susi tuntuu pelottavalta, jos ihminen kokee, ettei tilanne ole hallinnassa, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jani Pellikka.

Vaikka suden läsnäolosta ollaan huolissaan, perheelliset arvioivat Pellikan mukaan lapsille sutta suuremmiksi turvallisuusuhiksi esimerkiksi tieliikenteen, tapaturmat ja vieraat ihmiset.

Kyselyyn vastasi tämän vuoden tammi-helmikuussa 2 000 täysi-ikäistä suomalaista, jotka asuvat poronhoitoalueen eteläpuolella. Tutkimuksen toteutti Bilendi Oy SusiLIFE-hankkeen toimeksiannolla.

Tuloksia verrattiin vastaaviin kyselyihin vuosilta 2014 ja 2016.