Susien määrä noussut – Suomessa liikkuu yhteensä parikymmentä laumaa

Susikanta

Suomessa on uusimman kanta-arvion mukaan yhteensä 20 susilaumaa. Vastaava luku oli vuosi sitten neljätoista.

Susien painopiste on siirtynyt itäisestä Suomesta läntiseen Suomeen, jossa maaliskuun kanta-arviossa oli noin 70 prosenttia susista. Tiedot on koonnut Luonnonvarakeskus (Luke).

Suomen susikannan kokonaismäärä on parinsadan tietämillä, kun itärajan molemmin puolin sijoittuvilla reviireillä elävät yksilöt lasketaan mukaan. Poronhoitoalueella liikkuu muutama yksittäinen susi.

Länsi-Suomessa oli Luken mukaan maaliskuussa 16 laumaa ja yhteensä 108–122 sutta.

Susimäärien kasvuun lännessä on vaikuttanut huono ravintotilanne eli hirvikannan pienentyminen Itä-Suomessa.

Suomen susikanta on 165–190 sutta eli vajaa kymmenen enemmän kuin viime vuonna.

Maaliskuun susikanta on alhaisin metsästyskauden jäljiltä. Kesällä susikanta kasvaa, sillä pennut syntyvät huhti–toukokuussa.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että susien määrää arvioitaessa käytettäisiin jatkossa mieluummin susilaumojen ja -parien määrää kuin yksilöiden lukumäärää.

Luken kanta-arvio tulee kuitenkin olemaan päätöksenteossa pohjana, kun uutta asetusta suden metsästyksestä valmistellaan, ministeriö kertoo.

Vielä on liian varhaista arvioida, mitä lukua ministeriö tulee esittämään elokuun alussa alkavan metsästysvuoden suurimmaksi sallituksi saalismääräksi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää tärkeänä, että susien esiintymisalueilla asuvien, yrittävien ja harrastavien näkemykset otetaan huomioon uutta metsästysasetusta valmisteltaessa ja hoitosuunnitelmaa päivitettäessä, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Juttua täydennetty klo 12.30 Maa – ja metsätalousministeriön näkemyksillä.