Suomenmaan kysely: Keskustan piirijohtajilta peukkua tiiviimmälle ay-yhteistyölle

Keskusta

Suomenmaan kyselyyn vastanneista keskustan piirijohtajista valtaosa toivoo, että puolue tekisi enemmän yhteistyötä ay-liikkeen kanssa.

Kuusi seitsemästä gallupiin osallistuneesta piiripomosta näkee, että keskustalla olisi tässä suhteessa parantamisen varaa.

Kantaa kysyttiin sähköpostitse kaikkiaan kahdeltakymmeneltä keskustapiirin puheenjohtajalta.

Varsinais-Suomen keskustan puheenjohtaja Satu Simelius kokee, että tiivimpi yhteistyö olisi eduksi.

– Nyt tuntuu, että joitain siltoja poltettiin Sipilän hallituskauden aikana ja kyräilyä on puolin ja toisin. Se ei ole kenenkään etu.

Varsinaista ay-puoluetta Simelius ei keskustasta kuitenkaan halua.

– Toisaalta ammattiyhdistysliike nykyisellään edustaa aika pientä joukkoa suomalaisista palkansaajista. On tärkeää, että myös liittoihin kuulumattomien pätkätyöläisten, freelancereiden, määräaikaisten, itsensätyöllistäjien jne. asiaa joku ajaa. Mielestäni tämä kohderyhmä on keskustalle luonteva.

Myös Etelä-Savon piiripomo Arto Sepponen kannattaa ay-yhteistyötä.

– Keskustan pitäisi edistää paikallista sopimista. Esimerkiksi pienillä paikkakunnilla ja maaseudulla on yrityksillä aivan erimahdollisuudet kuin isoissa kaupungeissa työvoimansaatavuuden kanssa.

Kainuun piirin puheenjohtaja Teuvo Hatva puolestaan katsoo, ettei ay-liikkeen kanssa tarvita nykyistä likeisempää suhdetta.

– Yhteistyö on ehkä väärä termi. Normaalit puhevälit ja kanssakäyminen riittää, Hatva toteaa.

Insinööriliiton keskustataustainen viestintäpäällikkö Jari Rauhamäki kirjoitti taannoin Suomenmaan blogissaan, että ammattiyhdistysliikkeestä ja siellä tehtävästä edunvalvonnasta on tullut osalle keskustaa pahan ilmentymä ja kirosana.

Suomenmaa kysyikin piirijohtajilta, osuuko Rauhamäen väite oikeaan.

Näkemys jakoi vastanneita. Neljä piiripomoa oli Rauhamäen kanssa osittain samaa mieltä – kolme osittain eri mieltä.

Keski-Suomen piirijohtaja Tahvo Anttilan mielestä ay-liikkeen kanssa voidaan olla perustellusti eri mieltä uudistusten tarpeesta.

– Ay-liike on toki konservatiivinen etujensa puolustaja, Anttila sivaltaa.

Teuvo Hatvan mielestä vastakkainasettelu työnantajien ja palkansaajien välillä näyttäytyy joskus liian jyrkkänä.

– Keskustalaisia toimii myös ay-liikkeessä ja kannattajissa on paljon tavallisia palkansaajia, Hatva huomauttaa.

Arto Seppänen painottaa, että niin työnantajan kuin työntekijänkin asia on tärkeä.

– Olen sitä mieltä, että työntekijät ansaitsevat omalla työpanoksellaan palkkansa. Ammattiyhdistysliike ja sen luoma mekanismi on vastapaino työnantajaliittojen tavoitteille.