Suomeen uusi kansallispuisto vielä tämän vuoden aikana? – Hallituksen esitys torstaina eduskunnalle

Kansallispuistot

Valtioneuvosto antoi torstaina istunnossaan eduskunnalle esityksensä laiksi Sallan kansallispuistosta. Kansallispuisto perustettaisiin nykyiselle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan jo tämän vuoden aikana, kertoo ympäristöministeriö.

Kansallispuistoon kuuluisi noin 9 983 hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Osa luonnonsuojelualueesta jäisi puiston ulkopuolelle ja saisi nimekseen Rämiäjängän luonnonsuojelualue.

– Sallan kansallispuistoksi esitettävällä alueella vanhat metsät, suot ja laajat vaaramaisemat kohtaavat vaikuttavan rotkolaakson. Alueelle voi matkata julkisilla liikennevälineillä, eli kansallispuisto edistäisi myös kestävää matkailua, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kansallispuiston alueella tulisivat olemaan muun muassa Iso Pyhätunturi ja Pieni Pyhätunturi sekä 250 metriä syvä rotkolaakso Aatsinginhauta.

Puiston perustamisen arvioidaan lisäävän alueen kävijämääriä merkittävästi. Alueen metsästysjärjestelyihin esitetään kävijäturvallisuuden vuoksi muutoksia, mutta paikallisten vapaa metsästysoikeus säilyisi pääosassa kansallispuiston aluetta.