Suomalaisten turvallisuuden tunne kasvanut

Turvallisuus

Enemmistö ihmisistä kokee elämänsä turvalliseksi Suomessa, käy ilmi sisäministeriön Sentimentti-aineistosta.

Aineiston perusteella 73 prosenttia vastaajista kokee elämänsä turvalliseksi. Vuonna 2021 vastaava luku oli 69 prosenttia.

Väestön kokema turvallisuuden tunne on tänä keväänä parantunut, vaikka samaan aikaan ihmiset ovat enemmän huolissaan esimerkiksi sotilaallisesta uhasta.

Myös asenteet maahanmuuttoa, EU:ta ja kansainvälistä avunantoa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmäksi.

Sentimentti-aineisto koostuu turvallisuuden tunnetta mittaavista kyselytutkimuksista. Tänä keväänä aineistoa täydennettiin kahden Taloustutkimuksen väestökyselyn avulla. Taloustutkimuksen kyselyihin vastasi yhteensä yli 1600 ihmistä.