Sisävesien kunnostukseen 12 miljoonan potti EU:lta

Vesistöt

Suomelle on myönnetty rahoitus Suomen EU-historian mittavimpaan LIFE-rahaston hankkeeseen, kertoo Metsähallitus.

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin.

Yhteensä lähes 20 miljoonan euron hankkeessa rakennetaan muun muassa kalateitä, kunnostetaan puroja ja vähennetään ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueilta vesistöihin.

Lisäksi elvytetään kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä edistetään sisävesien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöystävällisempää vesivoimaa.

Hankkeella pyritään parantamaan myös sisävesiin liittyvän matkailun edellytyksiä ja muita luonnosta kumpuavia elinkeinomahdollisuuksia.

– Haluan kiittää kaikkia tämän tärkeän hankkeen hyvästä valmistelusta ja toivottaa menestystä sen toimeenpanoon. On hienoa, että tämä hanke tukee hallituksen kärkihankkeiden tavoitteita muun muassa vaelluskalojen suojelun edistämisestä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kommentoi Pariisin ilmastokokouksesta.

Alueilla rakennetaan kalateitä, kunnostetaan virtavesiä ja järviä sekä mallinnetaan ja vähennetään valuma-alueiden päästöjä. Näin edistetään vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä ja parannetaan kalojen ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä.

Lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmiä sisävesien vedenalaisen luonnon kartoittamiseksi ja tilan arvioimiseksi. Tavoitteena on saada aikaan laaja kansallinen järvien, jokien ja pienvesien luonnon- ja kulttuuriarvojen kartoitusohjelma.

Hankkeen toteuttaminen tulee edistämään maaseudun toimijoiden yritystoimintaa ja tuomaan urakointimahdollisuuksia eri puolilla Suomea. Sen kansallinen rahoitus koostuu suurelta osin maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön vesienhoitoon myöntämistä määrärahoista.