Sisäministeriö päivittää kansalaisuuslakia yli vuoden mittaisessa hankkeessa

Kansalaisuuslaki

Sisäministeriö on käynnistänyt yli vuoden kestävän säädöshankkeen kansalaisuuslain ja sitä täydentävän valtioneuvoston asetuksen päivittämiseksi.

Ministeriön mukaan kansalaisuuden saamisen tai menettämisen edellytyksiä ei ole tarkoitus muuttaa. Sen sijaan tarkoituksena on selkeyttää asiaan liittyviä säännöksiä ja saattaa niitä ajan tasalle.

Muutosten tarkoituksen on muun muassa tarkentaa henkilöllisyyden selvittämistä koskevia säännöksiä, selkeyttää ulkomaanmatkojen vaikutusta kansalaisuutta varten vaadittavaan asumisaikaan ja täydentää kansalaisuuteen vaadittavan kielitaidon osoittamisen tapoja.

Hankkeen taustalla teetettyyn esiselvitykseen on saatu 18 lausuntoa eri viranomaisilta ja järjestöiltä.

Säädöshanke on asetettu toukokuun 2022 loppuun asti. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022.