Sisäministeri Mykkänen pitää tärkeänä lakihanketta kansallisen turvallisuuden varmistamisesta kiinteistökaupoissa

Mykkänen sanoo Turun saariston jättioperaation toteutuneen suunnitelmien mukaisesti
Turvallisuus

Suomen on päästävä puuttumaan aiempaa tehokkaammin kiinteistökauppoihin, joissa turvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta siirtyy tontteja tai kiinteistöjä ulkomaiseen omistukseen, arvioi sisäministeri Kai Mykkänen (kok.).

Mykkänen pitää valmistelussa olevaa hallituksen esitystä kansallisen turvallisuuden varmistamisesta kiinteistökaupoissa hyvin perusteltuna.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on kertonut, että esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan marraskuussa.

Puolustusministeriössä on kaavailtu muun muassa, että Eta-alueen ulkopuolinen ostaja tarvitsisi tulevaisuudessa luvan kiinteistön ostamiseen, jos se on strategisen kohteen lähellä.

Suunnitelmien mukaan valtio on saamassa etuosto-oikeuden esimerkiksi, jos ostettava kiinteistö sijaitsisi maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan tai alueellisen koskemattomuuden turvaamisen kannalta merkittävällä alueella.

– Jos on erityisen olennainen kohde, niin tietyissä tilanteissa voi olla perusteltua, että valtio hankkii sen omistukseensa, jotta nämä välillä vaikeasti havaittavat vääriin käsiin siirtymiset voidaan välttää, Mykkänen sanoo.

Elokuussa Mykkänen kommentoi Helsingin Sanomille, että turvallisuusselvitysten tekemistä ulkomaalaisista kiinteistöostajista voitaisiin tehostaa ilman lainsäädännön muuttamista. Tuolloin hän sanoi myös, että on tärkeä pystyä valvomaan, ketkä ostavat kiinteistöjä ja tontteja turvallisuuden kannalta kriittisten solmukohtien lähistöltä.

Nyt Mykkänen kertoo, että hänen mielensä ei ole muuttunut sen suhteen, että tehostamisen tarvetta on.

– Työryhmä on päässyt yksimieliseen esitykseen siitä, että tällä hallituksen esityksellä voidaan näitä keinoja luoda, en pidä sitä mitenkään siis tarpeettomana, Mykkänen sanoo.

Viikonlopun jättioperaatio Turun saaristossa toteutettiin Mykkäsen mukaan suunnitelmien mukaisesti.

– Siihen liittyen on saatu relevanttia aineistoa, jota nyt käydään lävitse. Nyt olemme esitutkintavaiheessa ja poliisi tekee työtään normaalisti.

Mykkänen kertoo saaneensa tiedon operaatiosta etukäteen, koska kyseessä oli poikkeuksellisen suuri kotietsintä.

– Tämän kokoluokan ilmiöistä poliisilain mukaan poliisiylijohtajalla on velvollisuus pitää sisäministeri tietoisena, ja tämän tyyppiset käydään kyllä läpi.