Senaatti-kiinteistöt lupaa pk-yritysvuokralaisilleen kahden kuukauden vuokravapaan

Koronavirus

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on valmis antamaan 100 prosentin vuokranalennuksen huhti- ja toukokuulta koronaviruksen takia vaikeuksissa oleville pienille ja keskisuurille yritysvuokralaisilleen.

Virastojen ja valtion laitosten vuokria päätös ei koske.

Vuokrien anteeksi antaminen edellyttää, että vuokralainen ottaa yhteyttä Senaattiin ja esittää perustelut alennukselle.

Yhtiö kertoo seuraavansa pandemian kehitystä ja ryhtyvänsä tarvittaessa uusiin toimenpiteisiin vuokralaistensa auttamiseksi.

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka vastaa valtionhallinnon toimitiloista. Senaatti-kiinteistöjen tiedotteen mukaan pieni osa sen asiakkaista on yksityisiä yrityksiä.

Vuokralaisina on ravintoloita, kahviloita, kauppaliikkeitä ja muita pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa merkittävästi. Vuokranalennus koskee myös yhdistyksiä.

Senaatissa tehty linjaus tarkoittaa, että yritykset ja yhdistykset voivat saada vapautuksen huhti- ja toukokuun vuokrista, eikä vuokria myöhemmin peritä takaisin. Päätöksestä ilmoitettiin keskiviikkona.

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen virastot ja laitokset saavat rahoituksensa tai pääosan siitä julkisista varoista, samoin kuin valtaosa kulttuurilaitoksista. Näiden asiakkaiden sekä julkisyhteisöjen omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta liikelaitos ei ole tehty muutoksia vuokranmaksuun.