Savola: Metsästäjiä tarvitaan afrikkalaisen sikaruton torjuntaan

Metsästys

Metsästäjät ovat avainasemassa afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, keskustan kansanedustaja Mikko Savola korostaa.

Villisikakanta ei saa Savolan mukaan kasvaa vaan sen tulee pienentyä, sillä afrikkalaisen sikaruton leviämisestä aiheutuvat riskit sianlihantuotannolle ovat suuret. 

– Oikein on, että kannanhallinnassa panostetaan tietotaitoon perustuvaan metsästykseen ja koulutetaan metsästäjiä. Tarpeen ovat myös ministeriön rahoittamat villisian pyyntiaitaukset, Savola sanoo tiedotteessa.

Savola kertoo yhtyvänsä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) käsitykseen siitä, että villisikojen kannan säätelyssä ratkaisevaa on sitouttaa metsästäjät siihen entistä paremmin.

– Mahdollisuutena väläytetty riistaneuvostojen päätäntävalta alueellisista kantatavoitteista hirvikantojen tapaan kuulostaa hyvältä idealta. Alueellisen osaamisen ja tilannekuvan hyödyntäminen tuottaa tuloksia, Savola näkee.

Savola kysyi kirjallisessa kysymyksessään, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä villisian kannan säätelyn tehostamiseksi, ja onko perusteltua aloittaa valmistelu villisian kannanhoidollisen tavoitteen määrittämiseksi koko maahan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) vastasi, että ministeriö rahoittaa Suomen Metsästäjäliiton vuoteen 2022 jatkuvaa villisikahanketta, jonka tavoitteena on estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Hankkeessa parannetaan edellytyksiä villisikakannan tehokkaaseen säätelyyn tietotaitoon perustuvan metsästyksen kautta.

Ministeriö rahoittaa myös villisian pyyntiaitausten rakentamista.

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittänyt puolestaan kehittänyt kannanarviointia.

Luke on käynnistänyt vielä ensi vuonna jatkuvalla hallitusohjelman mukaisella lisärahoituksella GPS-pannoituksen, joka tuottaa tietoa villisikojen liikkeistä niiden metsästyksen tehostamiseksi ja tautien leviämisen estämiseksi.

Leppä totesi, että joillakin alueilla paikalliset metsästäjät saattavat haluta kasvattaa villisikakantaa, koska se on erittäin nopeasti lisääntyvä ja haastavia metsästyskokemuksia tarjoava riistalaji.

– Afrikkalaisen sikaruton leviämisen uhatessa ei kuitenkaan ole aika haaveilla tiheämmästä villisikakannasta, Leppä katsoo.

Lepän mukaan ministeriö yhdessä riistahallinnon, sikatalouden toimijoiden ja metsästäjien kanssa tekee kaiken voitavan, jotta villisikakanta on Suomessa mahdollisimman pieni, sillä afrikkalaisen sikaruton leviämisestä aiheutuvat riskit sianlihantuotannolle ovat suuret.

– On hyvä, että ministeriössä on ryhdytty toimiin hyvissä ajoin ja keinoja tilanteeseen puuttumiseen on saatu jo käytäntöön saakka. Samoin on hyvä, jos kannansäätelyä tehostavia toimia ja kantatavoitteita edelleen aktiivisesti kartoitetaan, Mikko Savola sanoo.