Sanomalehtien lukeminen ennallaan – 90 prosenttia suomalaisista lukee viikoittain

Tiedotusvälineet

Sanomalehtien lukemisinnokkuus on säilynyt ennallaan vuoden ajan. 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista 90 prosenttia lukee sanomalehtiä viikoittain, ilmenee tuoreesta Kansallisesta mediatutkimuksesta.

Tulos oli sama puoli vuotta aiemmin ja liki sama vuotta aiemmin.

Painettua sanomalehteä luki viime vuoden aikana viikoittain yli kaksi kolmasosaa suomalaisista. Painettu sanomalehti on pitänyt pintansa, edellinen tulos oli liki sama.

Matkapuhelimella sanomalehtiä luki viikoittain lähes puolet suomalaisista, tietokoneella neljä kymmenestä ja tabletilla joka viides.

Suomalaisista noin kaksi kolmasosaa tilaa painettua tai digitaalista sanomalehteä.

Kantar TNS:n tekemään tutkimukseen vastasi yli 26 000 ihmistä. Lukuvälineiden käyttöä seuraavaan osioon vastanneita oli lähes 10 000.