Sähköalan viikon mittainen lakko alkaa – uudet lakot uhkaavat toukokuussa

Tämänviikkoisen lakon piirissä on reilut 2 000 työntekijää
Lakot

Sähköasennus- ja sähköistysalalla alkaa tänään viikon mittainen lakko. Työtaistelu toteutuu, koska Sähköalojen ammattiliitto hylkäsi lauantaina sovittelija Jukka Ahtelan antaman sovintoesityksen.

Lakko koskee Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenyrityksiä ja päättyy ensi maanantaina kello 6. Lakon piirissä on noin 20 yritystä ja yli 2 000 työntekijää.

Sähköasennusalan työriita on kestänyt jo kuukausia. Alalla on ollut voimassa ylityökielto helmikuun puolivälistä.

Työriidassa on ollut erimielisyyttä muun muassa kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksestä.

Palta ja toinen työriidan työnantajajärjestö Sähkötekniset työnantajat STTA olisivat hyväksyneet sovittelijan sovintoesityksen.

– Olemme erittäin pettyneitä siihen, että Sähköliitto hylkäsi sovintoehdotuksen. Ehdotukseen ei sisältynyt muutoksia, joita voitaisiin pitää työntekijäpuolen näkökulmasta työehtojen heikennyksinä. Palkkaratkaisu oli yleisen linjan mukainen ja Sähköliiton keskeisimpiin vaatimuksiin oli vastattu, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara sanoi lauantaina.

STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén totesi, että sovintoesityksen kaatumisen syynä on Sähköliiton tavoite päästä eroon vuosittaisesta työajan pidennyksestä.

Sähköliiton puheenjohtajan Sauli Väntin mielestä sovittelijan esitys palkantarkistuksista oli alalle ja palkkausjärjestelmän rakenteeseen sopimaton.

– Työnantajapuolen neuvottelutaktiikka on muuttunut Suomen nykyhallituksen linjauksiin pohjautuvaksi joustamattomaksi ja kovaksi sanelulinjaksi. Tästä kärsivät nyt yritykset, joiden näkemyksiä työnantajapuoli kuuntelee aivan liian vähän, Väntti kritisoi.

Sähköliitto ilmoitti lauantaina myös uusista, touko- ja kesäkuussa toimeenpantavista työnseisauksista. Ne koskisivat kaikkia STTA:n ja Paltan jäsenyrityksiä ja niiden piirissä olisi yli 5 000 sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijää.