“Riski palveluiden keskittymisestä maakuntien keskuksiin on todellinen“ – keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura on huolissaan lähipalveluista sote-uudistuksessa

Sote-uudistus

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura on huolissaan lähipalvelujen turvaamisesta sote-uudistuksessa.

Epäselvyyttä aiheuttaa se, että sote-malleja kehittävät maakunnalliset projektit ovat vasta käynnistyneet mitä kirjavimmilla hankkeilla ja kokoonpanoilla, seura toteaa.

– Huoli nousee erityisesti palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta maakunnan eri alueilla ja palvelutuotannon keskittymisestä maakuntakeskuksiin, seuran kannanotossa sanotaan.

Järjestämislain mukaan palvelut on tuotettava lähellä asiakasta, mutta samalla on määritelty joukko keskittämistä mahdollistavia tilanteita.

Ne ovat niin yleisluonteisia, että hyvinvointialueen valtuustoilla on käytännössä vapaat kädet palvelupisteistä päättämiseen, sosiaali- ja terveyspoliittinen seura toteaa.

– Hyvinvointialueen päätöksenteossa ei ole äänileikkuria tai kuntien minimiedustusta, joten riski palveluiden keskittymisestä maakuntien keskuksiin on todellinen, erityisesti suurempien kaupunkien kohdalla. 

Seura katsoo, että hyvinvointialueen palveluverkosto tulee rakentaa kattavasti, asukkaiden todellisista tarpeista lähtien.