Pyhäjoen asuintonteilla hanskat naulassa – ydinvoimalan rakentamisluvan kohtalo mietityttää rakennuttajia

Säteilyturvakeskus odottaa Fennovoimalta rakentamislupaan vaadittavia dokumentteja ja edellyttää muutoksia turvallisuuskulttuuriin
Ydinvoimala

– Kuka uskaltaa investoida satojatuhansia tai miljoonia rakentamiseen, jos ydinvoimalan rakentamislupa puuttuu?

Pyhäjoella ja Kalajoella useita tontteja omistava rakennuttaja pitää Hanhikiven ydinvoimalan rakentamisluvan saamiseen liittyvää riskiä merkittävänä.

Nimettömänä pysyttelevä rakennuttaja sanoo, ettei aio rakentaa tonteilleen ennen kuin Fennovoiman kaavailemalle ydinvoimalalle näytetään vihreää valoa. Valomerkkiä saadaan odottaa ainakin ensi vuoden loppuun.

Pyhäjoen kunnalta vahvistetaan, että rakennuttajien tunnelma on yleisemminkin odottava. Kunnanjohtaja Matti Sorosen mukaan useat tontinomistajat ovat hakeneet jatkolupaa, jolla rakentamisen aloittamista voidaan viivyttää.

– Asumisen suhteen meillä on kaksi tällaista aluetta. Aatosvainion alueella on 55 tonttia lähinnä omakotitaloja ja rivitaloja varten. Saaren alueella on rakentamisoikeutta noin sadalle asunnolle, Soronen listaa. 

– Odottaminen on aika luonnollista, kun yrittäjät pohtivat asiaa omalta kannaltaan.

Sorosen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle Pyhäjoelle on myös rakentunut satakunta asuntoa viime vuosina.

Paraikaa rakennetaan Ollinmäen teollisuusaluetta, jonne yrittäjien uskotaan saapuvan ydinvoimalan vanavedessä. Kunnan verkkosivujen mukaan vapaata tilaa teollisuusalueella on vielä runsaasti.

Säteily- ja ydinturvallisuutta valvovan Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan ydinvoimalan rakennuttaja Fennovoima on toimittanut vasta murto-osan rakentamislupaa varten tarvittavista dokumenteista.

– Kun meille on aika vähän aineistoa toimitettu ja sitä toimitetaan palasina jatkossakin, niin sillä on oma vaikutuksensa siihen, miten pystymme kokonaisuuksia näkemään. Kyllä tämä vuosi ja ensi vuosi on pitkälti rakentamislupa-asiakirjojen käsittelyä ja kokonaisnäkemyksen muodostamista, STUKin apulaisjohtaja Tapani Virolainen sanoo.

STUK antaa turvallisuusarvion toimitetun materiaalin pohjalta. Lopullisen päätöksen rakentamisluvasta tekee valtioneuvosto.

Fennovoiman mukaan valtaosa dokumenteista toimitetaan vuoden loppuun mennessä, jolloin rakentamislupa voitaisiin myöntää ensi vuoden loppuun mennessä.

Fennovoimalle suunnitteludokumentit toimittaa laitostoimittaja, venäläisen Rosatomin tytäryhtiö RAOS Project. Yhtiön viestintäpäällikkö Outi Pelkonen vakuuttaa paperityön etenevän aikataulussa.

– Tämän vuoden loppuun mennessä kaikkien dokumenttien on määrä olla käsiteltynä RAOS Projectin osalta, Pelkonen sanoo.

Toukokuussa julkaistussa osavuosiraportissaan STUK piti Hanhikivi-projektin turvallisuuskulttuuria huolestuttavana. Turvallisuuskulttuurin parantaminen on STUKin mukaan edellytys rakentamisluvan saamiselle.

– Turvallisuutta ei oltu asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi. Eikä siihen vielä ole suurta muutosta tullut, Virolainen sanoo.

Laitostoimittaja RAOS Projectilta vakuutetaan, että STUKin huomiot on kuitenkin otettu vakavasti.

– Meillä kaikki työntekijät ovat käyneet turvallisuusalankurssin ja tietyt kriteerit pitää täyttää ennen henkilökortin saamista. Paljon työtä tehdään turvallisuuden eteen ja uskon, että siinä ollaan petrattu, Pelkonen sanoo.

Hanhikiven ydinvoimalan rakentaminen alkaa aikaisintaan kaksi vuotta myöhässä

  •  Fennovoima on pyytänyt laitostoimittaja RAOS Projectia toimittamaan päivitetyn kokonaisaikataulun vuoden loppuun mennessä. Tämän pohjalta arvioidaan ydinvoimalan käynnistymisajankohtaa. Alun perin ydinvoimalan piti olla kaupallisessa käytössä vuonna 2024.
  • Fennovoima pyrkii toimittamaan valtaosan rakentamislupaan tarvittavista dokumenteista Säteilyturvakeskukselle vuoden loppuun mennessä.
  • Säteilyturvakeskus tekee dokumenttien pohjalta turvallisuusarvion. Rakentamisluvasta päättää valtioneuvosto.
  • Fennovoima odottaa saavansa rakentamisluvan ensi vuoden loppuun mennessä. Rakennustyöt alkaisivat tällöin vuoden 2020 alussa.
  • Valmistelevia töitä on tehty Pyhäjoen seudulla vuodesta 2014 lähtien. Näihin lukeutuvat muun muassa teiden ja sataman rakennustyöt ja laitospaikan kuopankaivuu.

Lähde: Toni Hemminki, Fennovoiman toimitusjohtaja