Puolustusministeri Kaikkonen haluaa parantaa varusmiespalveluksen houkuttelevuutta – terveystarkastusohje ja päiväraha luupin alle

Varusmiespalveluksen suorittavien määrää voisi lisätä uusilla palveluskelpoisuusluokilla, ministeri esittää
Puolustusvoimat

Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen sisältö päivitetään, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi puhuessaan 233. maapuolustuskurssin avajaisissa Säätytalolla maanantaina.

Ohjeella asetetaan asetetaan kriteerit, joiden avulla lääkärit arvioivat asevelvollisten terveydentilaa esimerkiksi kutsuntoja edeltävissä ennakkoterveystarkastuksissa sekä varsinaisissa kutsuntatarkastuksissa.

Nyt voimassa oleva terveystarkastusohje on vuodelta 2012 – ja se perustuu valtaosin vuonna 2008 tehtyyn ohjeistukseen, Kaikkonen huomautti.

– On aika varmistaa tältäkin osin se, että ohjeistuksemme on ajanmukainen, ministeri sanoi.

Kaikkonen kyseenalaistaa sen, että palveluskelpoisuusluokkia on vain kaksi: A-luokkaan kuuluva on terve ja hyväkuntoinen, B-luokkaan kuuluvalla on jokin sellainen sairaus, vamma, vika tai häiriö, joka on terveydellinen este taistelijan tehtävissä toimimiselle.

Kaikkosen mielestä nykyinen malli ei ota riittävällä tavalla huomioon eri tehtäviin liittyviä vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

– On mahdollista, että uudella palveluskelpoisuusluokalla – tai vaikkapa useammallakin – saisimme lisättyä kutsunnoissa palvelukseen määrättävien määrää samalla kun kykenemme vähentämään varusmiespalveluksen aikaisia keskeytyksiä.

Kaikkonen sanoo, että huonompikuntoisten osalta uusina keinoina voisivat toimia vaikkapa kutsuntojen yhteydessä laadittavat kunto-ohjelmat sekä kutsuntojen jälkeen tarjottava jatkuva tuki sitä tarvitseville.

Kaikkonen haluaa ottaa myös varusmiesten päivärahan tason lupin alle varusmiespalveluksen houkuttelevuuden parantamisessa.

Pian asetettava parlamentaarinen komitea selvittää asevelvollisuuden kehittämistä seuraavan puolentoista vuoden ajan, ja Kaikkosen mukaan varusmiespalveluksen sosioekonomiset tekijät on syytä ottaa tässä työssä huomioon.

– On syytä käydä keskustelu siitä, onko varusmiesten päiväraha – alimmillaan viisi euroa viisitoista senttiä päivässä – riittävä korvaus tänä päivänä yhteisen turvallisuuden ja puolustuksen eteen tehtävästä työstä.

– Myös kysymykset sotilasavustuksen tulorajoista, kotiuttamisrahasta ja varusmiesajan eläketurvasta on hyvä ottaa tarkasteluun. Kaikki edellä mainitut kysymykset koskevat omalta osaltaan varusmiespalveluksen houkuttelevuutta, Kaikkonen totesi.