PT:n Ilmakunnas: Luottamus Suomen talouteen vahvistuu

Kilpailukykysopimus

Kilpai­lu­ky­ky­so­pimus Kilpai­lu­ky­ky­so­pimus vaikuttaa Suomen vientiin ehkä ensi vuodesta alkaen, arvioi Palkansaajien tutki­mus­lai­toksen johtaja Seija Ilmakunnas.

Ilmakunnas uskoo, että myös investointi-ilmapiiri paranee ja suomalainen vien­ti­te­ol­li­suus alkaa innokkaammin investoida Suomeen.

Inves­toin­teihin sopimus vaikuttaa kuitenkin hitaammin kuin vientiin, Ilmakunnas arvioi.

– Se on vähän hitaammin, pidemmällä tai keskipitkällä aikavälillä näkyvää vaikutusta.

Ulkomaisten yritysten inves­toin­ti­ha­luihin kilpai­lu­ky­ky­so­pimus vaikuttaa hänen mukaansa etenkin sen ansiosta, että sopimus on vaikeuksien jälkeen kyetty saavuttamaan neuvot­te­lu­teitse.

Suomen vahvuuksiin on perinteisesti kuulunut asioista neuvot­te­le­minen ja yhteis­kun­ta­rauhan säilyttäminen, Ilmakunnas toteaa.

Hän vertaa Suomen tilannetta Ranskaan, missä työmark­ki­na­kiistat ovat johtaneet vakaviin levot­to­muuk­siin.

– Luottamus Suomen talouteen kyllä vahvistuu. Uudistusten tekemisen kyky ja vakaa yhteis­kun­nal­linen ilmapiiri ovat olleet Suomen vahvuuksia.