Professori Martin Scheinin arvostelee hallitusta valmiuslain ottamisesta sovellettavaksi: “Tapahtunut lainvastaisesti“

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia ei ole otettu käyttöön, vaan se vaatii käyttöönottoasetusten antamista ja hyväksymistä eduskunnassa
Poikkeusolot

Perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin arvostelee jyrkästi hallitusta valmiuslain ottamisesta sovellettavaksi. Scheininin mukaan valmiuslaki otettiin sovellettavaksi lainvastaisesti.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus totesi tänään, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Samalla hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta suuressa osassa maata.

Lisäksi hallitus katsoi, että valmiuslain 106. ja 107. pykälien säännöksiä on välttämätöntä alkaa soveltaa poikkeusolojen toteamisen jälkeen.

Scheinin kuitenkin sanoo, että nämä pykälät kuuluvat valmiuslain toiseen osaan, jonka säännökset voidaan ottaa käyttöön vain valtioneuvoston asetuksella.

–  Asetusta ei annettu, joten valmiuslain 106–107 §:n soveltaminen on lainvastaista, ja sen vuoksi myös valmiuslain sovellettavaksi ottaminen kokonaisuudessaan on tapahtunut lainvastaisesti, Scheinin kirjoittaa perustuslakiblogissa.

Nämä valmiuslain kohdat koskevat hallintoviranomaisten viestintää ja viranomaisten toimivaltaan liittyvien kiistojen ratkaisemista poikkeusoloissa.

Scheinin kirjoittaa, ettei hallituksen päätösten pohjana olleessa esittelymuistiossa pyritä osoittamaan, että jossakin olisi sellainen ongelma, jonka ratkaisemisessa valmiuslain 106. ja 107. pykälien säännöksillä olisi mitään merkitystä.

–  Saati mihin tosiseikkoihin perustuu kanta, että niiden soveltaminen olisi välttämätöntä, Scheinin jatkaa.

Pääministeri Marinin mukaan valmiuslain pykäliä 106 ja 107 ei oteta käyttöön täysimääräisesti vaan ”soveltuvilta osin”.

–  Nämä kaksi pykälää tulevat soveltuvilta osin käyttöön. Ei kuitenkaan täysimääräisesti sellaisten valtuuksien osalta, jotka vaatisivat sitten käyttöönottoasetuksen viemistä eduskuntaan, mutta sekin on mahdollista, Marin sanoi tänään tiedotustilaisuudessa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei halua ottaa kantaa Scheininin ja muiden oikeustieteilijöiden esittämään arvosteluun, koska Pöysti on menossa keskiviikkona eduskunnan perustuslakivaliokuntaan kuultavaksi.

Yleisellä tasolla Pöysti toteaa, että valmiuslain mukaiset toimivaltuudet tulevat käyttöön sitten, kun käyttöönottoasetus on annettu ja eduskunta on sen hyväksynyt.

–  Pelkästään poikkeusolojen toteamisella ei tule valtuuksia käyttöön, Pöysti sanoo STT:lle.

–  Eri asia on sitten se, että valmistelevaa työtä voi tehdä.

Pöysti huomauttaa, että valmiuslain pykälä 106 koskee viestinnän yhteensovittamista, joka normaaliajan lainsäädännönkin mukaan kuuluu valtioneuvoston kanslian tehtäviin.

–  Sen tehtävän merkityshän tietysti joka tapauksessa poikkeusoloissa korostuu.

Perustuslakivaliokunta kuulee keskiviikkona oikeuskansleri Pöystiä ja perustuslakiasiantuntijoita sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) hallituksen esityksestä, joka koskee ravintoloiden väliaikaista sulkemista. Myös valmiuslain pykälien soveltaminen ja siihen liittyvä julkinen arvostelu voi nousta esille valiokunnassa.

Ravintoloiden sulkemista koskevassa lakiesityksessä käydään Pöystin mukaan seikkaperäisesti läpi myös tänään tehtyä poikkeusolojen toteamista.

  – Kaikkea, mikä siihen liittyy, voidaan tietysti siellä käsitellä, Pöysti sanoo.

Pöystin kommenteista uutisoi aiemmin Demokraatti-lehti.