Poliisilla koko maassa noin 30 vanhusten hoitoon liittyvää tutkintaa

Vanhusten hoito

Poliisilla on tutkittavana koko maassa noin 30 asiaa, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti vanhusten hoitoon, poliisi tiedottaa.

Tapausten kirjo on Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaan mukaan moninainen.

Osa jutuista on vasta esiselvityksessä, osassa epäillään rikosta ja osa on jo menossa syyttäjän pöydälle.

– Rikosnimikkeitä on useita, rankimmasta päästä nimikkeenä on törkeä kuolemantuottamus. On myös asioita, joissa on kyse esimerkiksi laiminlyönneistä tai ravinnon saanti on ollut puutteellista ja niin edelleen, Lausmaa sanoo.

Esimerkiksi eräässä tapauksessa poliisille on tehty tutkintapyyntö siitä, onko asukas joutunut kaltoinkohdelluksi hoitajien toimesta, toisessa tapauksessa epäillään, että potilaalle on annettu liikaa lääkettä. Osassa on kyse epäillystä puutteellisesta valvonnasta.

– On muun muassa tällaistakin että henkilö on tupakoinut huoneessa ja on syttynyt tulipalo sen seurauksena. On myös tapaus, jossa henkilön epäillään joutuneen toisen asukkaan pahoinpitelemäksi. Tässäkin tapauksessa selvitetään, että onko kyseessä ollut valvonnan laiminlyönti, Lausmaa sanoo.

Lausmaa korostaa, että kysymys on esimerkkitapauksissa vasta epäilyvaiheessa olevista asioista.

Vanhusten hoitoon liittyviä rikosepäilyjä tulee poliisin tietoon vuosittain lähes jokaisessa poliisilaitoksessa muutamia.

Lausmaan mukaan tutkintapyyntöjen ja tutkintojen määrissä ei ole ollut merkittäviä poikkeamia viime vuosina.

Hoivakotien toiminta nousi valtakunnalliseen valokeilaan, kun Valvira keskeytti tammikuun lopulla Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla sijaitsevan Esperi Caren pyörittämän yksityisen hoitokoti Ulrikan toiminnan asiakasturvallisuuden vaarantamisen vuoksi.

Sen jälkeen julkisuuteen on noussut useita erilaisia laiminlyöntejä.

– Se, että asia on ollut enemmän esillä kuin normaalisti, ei ole aiheuttanut merkittävää lisäystä tutkintapyyntöjen määrään, Lausmaa sanoo.

Osa poliisin tutkintaan tulevista vanhusten hoitoon liittyvistä asioista tulee valvontaviranomaisten kautta.

Poliisi saa ilmoituksia sekä omaisilta että muilta tahoilta ja voi ryhtyä esitutkintatoimenpiteisiin myös oma-aloitteisesti.

Osa poliisin käsittelyssä olevista vanhusten hoitoon liittyvistä asioista on esiselvityksessä, osassa epäillään erilaisia rikoksia ja osa on loppulausuntovaiheessa siirtymässä syyteharkintaan.

Valvira ja Poliisihallitus palaveerasivat vanhustenhoitokysymyksistä maanantaina.

Palaverin anti oli poliisin mukaan se, että yhteistyö ja tiedonvaihto Valviran ja poliisin välillä toimii hyvin.

Esillä oli Lausmaan mukaan myös kysymys siitä, milloin valvovan viranomaisen tulisi tehdä poliisille rikosilmoitus esimerkiksi väärien tietojen antamisesta viranomaiselle.

– Siitä myös keskusteltiin, että missä tapauksessa voisi kysymyksessä olla tällaista erehdyttävää ja petoksellista toimintaa. Kaikki ovat yksittäistapauksia ja kysymys on esimerkiksi siitä, mikä on tietojen ilmoittajan tarkoitusperä ja onko ilmoituksella jo ilmoitusvaiheessa haluttu hankkia laitonta tai oikeudetonta hyötyä, Lausmaa sanoo.