Paavo Väyrynen vei Iltalehden lastenkotijutun Julkisen sanan neuvostoon

Kotimaa

Paavo Väyrynen kertoo tehneensä Julkisen sanan neuvostolle (JSN) kantelun Iltalehden jutusta, jossa kerrotaan hänen omistamistaan lastenkodeista. Iltalehden jutussa nostetaan esimerkiksi Väyrysen omistamaan lastenkotiin sijoitettu 10-vuotias Matias.

Väyrynen kertoo tiedotteessaan, että hänen kantelunsa liittyy Journalistin ohjeiden 12. kohtaan, joka velvoittaa suhtautumaan kriittisesti tietolähteeseen, jolla voi olla vahingoittamistarkoitus.

Kantelussa otetaan esille myös yksityisyyden suojaa koskevat Journalistin ohjeet.

– Jutussa käsiteltiin seikkaperäisesti ”Matiaksen” ja hänen perheensä ongelmia, jotka ovat jatkuneet samanlaisina senkin jälkeen, kun lapsi sijoitettiin uuteen hoitopaikkaan. Vaikka lapsen nimi on muutettu, hänet ja hänen perheensä on helppo tunnistaa, Väyrynen sanoo tiedotteessa.

– Tämä menettely on ristiriidassa Journalistin ohjeiden 30. kohdan kanssa, jossa käsitellään yksityisyyden suojaa. Siinä velvoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Väyrysen mukaan kantelussa otetaan esille myös Journalistin ohjeiden 8. kohta, jonka mukaan journalistin tulee pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

– Iltalehti on toiminut tämän vastaisesti, kun jutussa annetaan harhaanjohtava kuva perheemme harjoittamasta yritystoiminnasta, Väyrynen näkee.

Iltalehden mukaan ”Paavo Väyrysen lastensuojelubisnes on tahkonnut jo yli 10 miljoonaa euroa liikevoittoa”.

Väyrynen kertoo perheensä ostaneen vuonna 1998 kolme vuotta tyhjillään olleen ja pahasti ränsistyneen Kemin kaupungin entisen vanhainkodin.

– Tilojen kunnostaminen on aiheuttanut meille suuret kustannukset. Niihin ja yritystemme kehittämiseen olemme käyttäneet kuluneina vuosina kaikki yritystemme voitot ja kaikki liikenevät palkka- ja eläketulot. Koskaan emme ole nostaneet yrityksistä palkkatuloja.

– Tiedonvälityksen totuudenmukaisuus olisi edellyttänyt, että nämäkin tosiasiat olisi tuotu Iltalehden jutussa esiin. Sen sijaan Iltalehti verkkolehdessään jatkoi ja entisestään paisutteli harhaanjohtavia väitteitään. Nämä väitteet ovat levinneet laajalti sekä mediassa että somessa, Väyrynen toteaa.