Oulun Keskustanaiset ajan hermolla koulutuspolitiikassa: "Vaikuttamistyö kannatti ja tuotti toivottua tulosta"

Koulutus

Oulun Keskustanaiset on ilahtunut ja innoissaan geronomikoulutuksen aloituspaikkojen saamisesta Oulun ammattikorkeakouluun syksyllä 2022.

Onnistumisen tunnetta lisäsi entisestään se, että paikallisyhdistys oli juuri päätöksen alla ollut yhteydessä OAMK:n johtoon ja pyytänyt huomioimaan vanhustyön koulutusohjelmien ja aloituspaikkojen suunnittelussa.

– Esitimme, että geronomitutkinto sisällytetään OAMK:n koulutusohjelmaan, ja valmistelut sen saamiseksi aloitetaan mahdollisimman pikaisesti, toteaa Oulun Keskustanaisten puheenjohtaja Suvi Helanen.

Perusteluna mainittiin Helasen mukaan erityisesti ikääntyneiden määrän kasvaminen tulevaisuudessa merkittävästi myös Oulussa ja muualla maakunnassa. Sen myötä laadukkaan vanhustyön moniosaajia tarvitaan kipeästi kentälle vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

– Viime viikolla sain OAMK:n sote-yksikön johtajalta Taina Junttilalta viestin jossa kerrottiin, että Oulussa käynnistyy syksyllä 2022 yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa geronomikoulutus 20 aloituspaikalla. Vastavuoroisesti näille paikoille käynnistyy Lapissa puolestaan toimintaterapeuttikoulutus.

– Kiitollisena OAMK:lle kentältä tulleen viestin kuulemisesta ja nopeasta reagoinnista voi siis todeta, että vaikuttamistyö kannatti ja tuotti toivottua tulosta, Suvi Helanen suitsuttaa.

Geronomikoulutus on Lapin AMK:n tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta hakukohde ja toteutuspaikkakunta on siis Oulu ja OAMK. Samoin toimintaterapiakoulutuksen aloituspaikat ovat OAMK:n alla, mutta hakukohde ja toteutus ovat Rovaniemellä.

Samalla kertaa saatiin Oulun ammattikorkeakoulun taholta muitakin positiivisia uutisia yhteistyökuvioita pohjoisen koulutustarjontaan.

OAMK aloittaa yhteistyössä Nordlabin kanssa bioanalyytikkokoulutukset Rovaniemellä, Kemissä, Kajaanissa ja Kokkolassa. Mukana ovat kunkin paikkakunnan ammattikorkeakoulut.

Myös sairaanhoitajien aloituspaikkojen määrää sekä kätilöiden aloituspaikkoja nostetaan ministeriön lisärahoituksen turvin vastaamaan Pohjois-Suomen tarpeisiin.