Nuorten ja opiskelijoiden jaksaminen huolettaa puolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajia – "Opiskelijoista käytetty syöttöporsas-termi on hävytön"

Keskustanuorten Mäkeläinen: Opiskelijat saatava mukaan sosiaaliturvajärjestelmää uudistettaessa
SuomiAreena

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) kannanotto opiskelijoiden oikeudesta lepoon ja toimeentuloon on herättänyt kesän mittaan väkeväsanaista keskustelua puolesta ja vastaan. SYL muistutti, että opiskelijat ovat ainoa väestöryhmä, jolle ei ole taattu oikeutta lomaan ja loma-ajan toimeentuloon.

Puolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat tarkentavat käytyä keskustelua sikäli, että oleellinen asia kannanotossa ja opiskelijoiden ongelmissa on kysymys toimeentulosta ja jaksamisesta, eikä maksettua kesälomaa vaadittu missään vaiheessa.

– On tärkeää, että nyt saatiin heräämään keskustelua nuorten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä sekä toimeentulosta. Kun sosiaaliturvaa aletaan uudistaa, on luotava järjestelmä, joka takaa myös opiskelijoiden toimeentulon, eikä aiheuta nuorille ihmisille liiallisia paineita. Keskustelun on jatkuttava yhä, keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen toivoo.

Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat keskustelivat torstaina SuomiAreenalla Porissa paneelissa nuoria koskevista kysymyksistä ja tulevaisuuden politiikan suuntaviivoista. Erityisen paljon keskusteluun nousivat toimeentulon ja hyvinvoinnin kysymykset.

– Opiskelijoista käytetty syöttöporsas-termi on hävytön. Viime hallituskaudella opintotuesta tehtiin lainapainotteista, eli välttämättömät elinkustannukset pitää maksaa lainarahalla ja tulevaisuudessa tämän päivän nuoret vastaavat muuttuvan huoltosuhteen myötä tulevista ongelmista, vasemmistonuorten Hanna-Marilla Zidan sanoo.

– Työssäkäyvillä on lakisääteiset loma-ajat ja kahdeksan tunnin työpäivä syystä. Monella työpaikalla työtunteja jopa rajoitetaan, jotta ihmiset lepäisivät. Levännyt ihminen jaksaakin taas paremmin, vihreiden nuorten ja opiskelijoiden Sameli Sivonen toteaa.

Kysymykseen siitä, jääkö huoltosuhteen keikahtaessa nuorille liian suuri lasku maksettavaksi, puheenjohtajat vastasivat eri tavoin. Tulevaisuudessa työssä olevia arvioidaan olevan merkittävästi vähemmän verrattuna työelämän ulkopuolella oleviin.

– Kakun leipojien määrä vähenee ja syöjien määrä kasvaa. Väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee, samoin maahanmuuttajia, joille maksetaan sosiaalietuuksia, tulee lisää. Yhtälö on mahdoton. Syntyvyyden laskuun on tartuttava ja yhteiskunnasta tehtävä perhemyönteinen, perussuomalaisten nuorten Asseri Kinnunen katsoo.

– Syntyvyys ei ole suurin ongelma, eikä se ole ratkaisu, sillä syntyvyyttä olisi pitänyt kohottaa jo aiemmin. Syntyvyyden kasvun vaikutukset nyt näkyisivät aikaisintaan 25 vuoden päästä. Jos nuoret eivät saa mahdollisuuksia kouluttautua ja päästä työelämään tai yrittämään, kaikkea on vaikea rahoittaa. Tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa, demarinuorten Mikkel Näkkäläjärvi uskoo.

Keskustanuorten Mäkeläinen allekirjoittaa sekä tarpeen kansainväliselle osaamiselle ja työperäiselle maahanmuutolle että yhteiskunnan muuttamiselle perhemyönteisempään suuntaan.

– Opiskelijoiden jaksaminen liittyy tähänkin. On tärkeää olla mahdollista perustaa perhe jo opiskeluaikana, jos näin haluaa. Meidän sukupolvemme on löydettävä myös ratkaisuja hoivapalvelujen kehittämiseen, jotta kaikista voidaan pitää huolta. Meillä on paljon vastuuta asiassa, joten meidän polvemme on löydettävä aivan uudenlaisia ratkaisuja.