Nuorkeskustan terveiset hallituksen ilmastokokoukseen: On aika hyödyntää biokaasun tarjoamat mahdollisuudet

Ilmastopolitiikka

Keskustanuoret ja keskustaopiskelijat uskovat, että biokaasun kaikkien lähteiden täysimittainen käyttöönotto auttaisi Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa mahdollisimman nopeasti.

– Paska ei ole mikään paska voimanlähde, nuorkeskustalaiset järjestöt toteavat yhteistiedotteessaan.

Nuorkeskusta kiittelee työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän tuoretta raporttia, jossa ehdotetaan lukuisia toimia biokaasun kannattavuuden parantamiseksi.

– Biokaasua tuotetaan aineksista, jotka muutoin tuottavat hyödyttöminä ilmastopäästöjä. Miksi emme valmistaisi ylimääräistä biomassaa energiaksi? Esimerkiksi lannasta hyödynnetään tällä hetkellä vain kuutisen prosenttia. Meillä on sitä paitsi jo olemassa erinomaista teknologiaa bioenergian hyödyntämiseen, keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula painottaa.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen linjaa, että Suomen on aika hyödyntää biokaasun tarjoamat mahdollisuudet ja luoda uutta kiertotaloutta maaseudulle ja liikenteeseen.

– Bioaines on kotimainen tapa korvata fossiiliset polttoaineet, jotka päästävät kaasunsa ilmakehään käytännössä pelkästään ihmisen toiminnan seurauksena.

Nuorkeskusta uskoo, että kiertotalous ja kierrätysmaatalous tuovat positiivista potkua maaseudulle ja paikallistalouksiin. Tavoitteena tulee olla hajautettu ja kestävä energiantuotanto.

– Suomi on luonnonvarojen luvattu maa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa on otettava kaikki keinot käyttöön, ja meillä on erinomaista luonnonvaratalouden osaamista. Kun järjestelmät saadaan toimimaan täällä, voimme viedä osaamistamme ympäri maailman, keskustanuorten Markkanen visioi.

– Viljelijät haluavat jo nyt olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Osa heistä on jo uskaltautunut tekemään investointeja, mutta osalle huono taloudellinen tilanne on este ottaa rohkeita askelia, Putula jatkaa.

Nuorkeskustan mukaan viljelijöille on turvattava parhaat edellytykset investoida kaasuntuotantoon.

Järjestöt kannustavatkin hallitusta purkamaan alaa rasittavaa byrokratiaa.

Hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pitävät Helsingissä ilmastokokouksen maanantaina ja tiistaina.

Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan -kokouksessa keskustellaan ilmastopolitiikan toimenpiteistä, toimien aikataulutuksesta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.