Näin hallitus kohtuullistaa sähkönsiirtomaksuja – Lintilän mukaan omakotitalossa asuvan sähkölämmittäjän lasku pienenee jopa 230 eurolla

Sähkönsiirto

Hallituksen esitys sähkönsiirtomaksujen hillitsemiseksi lähti illalla eduskunnan lähetekeskustelusta valiokuntien käsittelyyn. Suomenmaa kokosi elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) esittelypuheenvuorosta vastaukset keskeisimpiin uudistusta koskeviin kysymyksiin.

Mitä uudistuksella tavoitellaan?

Hallituksen lakiesitys leikkaa roimasti sähköverkkoyhtiöiden tuottoja. Se hillitsee tehokkaasti siirtomaksujen nousuja ja kääntää siirtohinnat laskuun.

Mitä uudistus merkitsee toimitusvarmuudelle?

Vaatimusten täyttämiseen annetaan lisäaikaa kahdeksan vuotta. Se vähentää painetta tehdä kertarysäyksellä isoja investointeja, jotka näkyvät asiakkaitten laskussa. Asiakkaille kompensoidaan palvelulupauksen viivästymistä paremmilla sähkökatkokorvauksilla.

Miten uudistus vaikuttaa rakentamisen kustannustehokkuuteen?

Joka paikkaan ei tarvitse vetää kaapelia, vaan joskus edullisempikin vaihtoehto riittää. Tällä estetään verkkoyhtiöiden ylisuuria investointeja.

Miten valvovan viranomaisen toiminta tehostuu?

Energiavirasto saa avaimet käteen avata verkon arvonmäärityksen sekä tuottotasoon sisällytetyt investointikannustimet.

Mitä siirtomaksujen vuotuiselle korotuskatolle tapahtuu?

Lähes puolitetaan 15 prosentista 8 prosenttiin. Verkkoyhtiö ei voi ilman rahojen palautusvelvollisuutta ylittää laskentamenetelmien määräämää hintatasoa, vaikka se pysyisi korotuskaton alla.

Mitä uudistus merkitsee sähkön pientuotannolle?

Jatkossa esimerkiksi usean kiinteistön yhteiset aurinkopaneelikentät ovat mahdollisia, kun sähkönsiirtoa kiinteistörajan yli ei tulkita jakeluverkkotoiminnaksi.

Miten uudistus vaikuttaa yhtiöihin?

Ensi vuodesta alkaen jakeluverkot voivat kerätä asiakkailta 350 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020.  Sähköverkkoyhtiöiden sallittu tuottoaste pudotetaan ensi vuonna 4 prosenttiin eli kaikkien aikojen alimmalle tasolle. Muutosten yhteenlaskettuna vaikutuksena sähköverkkoyhtiöiden sallittu tuotto laskee lakimuutoksen myötä 40 prosenttia, ja tämä tulee näkymään asiakkaille hinnoissa.

Milloin muutokset näkyvät asiakkaalle?

Käytännössä muutokset tulevat näkymään eri aikaan riippuen siitä, minkä jakeluverkkoyhtiön alueella asuu. Osassa verkkoyhtiöitä vaikutukset näkyvät asiakkaiden laskulla jo ensi vuonna. Eräissä verkkoyhtiöissä laskua nähdään viimeistään vuonna 2028. Tämä johtuu siitä, että siirtomaksujen aiemman valvontajakson aikana, vuosina 2016–2019 syntyneisiin alituottoihin ei voida puuttua takautuvalla lainsäädännöllä. Pitkällä aikavälillä siirtomaksut tulevat joka tapauksessa laskemaan kaikkien verkkoyhtiöiden asiakkailla.

Miten uudistus näkyy sähkölaskussa?

Esimerkkilaskelmissa omakotitalossa asuvan lasku pienenee noin 90 euroa tai jopa 230 euroa, jos talo on sähkölämmityksessä. Maatilan lasku vähenee arviolta 430 euroa ja pienteollisuuslaitoksen jopa 4 700 euroa.

Voiko uudistus olla ongelmallinen esimerkiksi EU-lainsäädännön näkökulmasta?

Esitys on valmisteltu erityisellä huolella ja niin, että kansallisen ja EU:n lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Lakimuutos on varmalla pohjalla, ja sen myötä korjaavat toimenpiteet pystytään toteuttamaan nopeasti ja niin, että ne näkyvät jo ensi vuodesta alkaen.