Näillä keinoilla hallitus pyrkii taittamaan liikenteen päästöt

Liikenne

Hallitus pyrkii puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Hallitusohjelman mukaan päästöongelmaan vastataan paitsi vähentämällä yksityisautoilla ajettuja määriä myös edistämällä kestävien biopolttoaineiden käyttöönottoa.

Samanaikaisesti fossiilisten polttoaineiden verotus kiristyy hallituskaudella tuntuvasti.

– Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Vaikutus pienituloisille otetaan huomioon tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla, hallitusohjelmassa todetaan.

Vähäpäästöisempien liikennemuotojen verotus helpottuu. Esimerkiksi autojen muuttaminen kaasu- tai etanoliautoiksi aiotaan ottaa ajoneuvo- ja käyttövoimaverotuksessa huomioon.

Lisäksi auton käyttövoiman muuntamiseen tarkoitettu konversiotuki säilytetään nykyisen suuruisena.

Huoltoasemille puolestaan säädetään velvoite tarjota tietty määrä sähköautojen latauspisteitä.

Latauspaikkoja velvoitetaan myös rakentamaan taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen yhteyteen remonttien yhteydessä.

Koska henkilöautoilla tehdään myös paljon lyhyitä matkoja, pyritään hallitusohjelmassa kasvattamaan pyöräilyn ja kävelyn määrää 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Kävely- ja pyöräväyliin investoidaan hallitusohjelman mukaan 10 miljoonaa euroa.

Joukkoliikennekaluston hallitus puolestaan pyrkii vaihtamaan vähäpäästöisempään.

– Joukkoliikennetuki ja joukkoliikenteen ostot saavat ilmastoperusteisen tasokorotuksen, vuosittain 20 miljoonaa euroa, hallitusohjelmassa sanotaan.

Työsuhde-etujen verotus muuttuu niin ikään vähäpäästöisempiä autoja, joukkoliikenteen käyttöä ja kevyttä liikennettä suosivaksi.