MT:n gallup: Nämä kolme asiaa ovat suomalaisenemmistön mielestä edelleen hyvä pohja elämälle – puoluetausta näkyy vastauksissa

Arvot

Perinteiset arvot vetoavat suomalaisiin edelleen, selviää Maaseudun Tulevaisuuden lokakuussa teettämästä gallupista.

Sen mukaan noin kuusi kymmenestä suomalaisesta on ainakin melko samaa mieltä siitä, että perinteiset arvot, kuten koti, uskonto ja isänmaa, muodostavat hyvän pohjan elämälle.

Maaseutumaisissa kunnissa asuvista näitä arvoja kannattaa yli 70 prosenttia vastaajista. Yli 64-vuotiaiden joukossa kannatus on yhtä suurta asuinpaikasta riippumatta.

Myös kaikkein nuorimmissa ikäluokassa perinteisten arvojen kannatus on suurempaa kuin 30-44 -vuotiaissa.

Tutkimustulos ei yllättänyt Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Varesta. Hänen mukaansa muutos on hidasta, sillä vanhemmissa ikäluokissa tapahtuu konservatiivistumista ja kaipuuta menneeseen.

– Helposti ajatellaan, että nuorempien ikäluokkien pienempi kannatus perinteisille arvoille olisi pysyvää, mutta näin ei välttämättä ole, Vares toteaa.

Puolueiden kannattajia suhtautuminen perinteisiin arvoihin jakaa selvästi.

Keskustalaiset ovat vahvasti perinteisten arvojen kannattajia, vaikka Koti, uskonto, isänmaa -iskulause ei ole varsinaisesti kuulunut sen ohjelmistoon.

Kokoomuksen kannattajista taas hieman yllättäen vain kolmannes pitää sitä hyvänä pohjana elämälle.

– Historian valossa osuus voisi suurempi. Kokoomus on sittemmin kuitenkin vahvasti kaupungistunut. Jo 1970–80-luvulta asti se on ollut yhtä paljon liberaali- kuin konservatiivipuolue, Vares toteaa.

SDP:n äänestäjistäkin puolet allekirjoittaa perinteiset arvot.

– Puolueen kannattajakunta on ikääntynyttä, mikä osaltaan selittää perinteisten arvojen kannatusta, Vares toteaa.

Kristillidemokraateilla Koti, uskonto, isänmaa, oli jopa vaalisloganina vuonna 2011.

Vasemmistoliiton ja vihreiden leirissä olevien asenteet sen sijaan ovat toisenlaisia. Vareksen mukaan sitä selittävät oikeiston vastaisuus ja kannattajien keskittyminen kaupunkialueille.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri. Siihen vastasi 1 020 suomalaista.