MTK: Maatalouden kriisituki jäi lisäbudjettiin

Budjetti 2017

Valtiovarainministeri Petteri Orpon tänään esittelemä hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2017 ei tuonut kriisitukirahaa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kamppailevalle maataloudelle, jyrähtää MTK.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto vaatii tiedotteessaan, että hallitus kohdentaa rahaa maatalouden kriisitoimenpiteisiin seuraavassa vuoden 2016 lisäbudjetissa ja että hallitus pitää kiinni kevään kehysriihessä lupaamistaan toimista maatalouden auttamiseksi.

– On tärkeää, että MTK:n pitkään tavoittelema yrittäjävähennys ulotetaan koskemaan yhdenmukaisesti kaikkea yritystoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.

MTK näkee hyvänä, että perusväylänpidon lisärahoitus korjausvelan vähentämiseen kasvaa 100 miljoonalla eurolla ja että tähän tarkoitukseen siirretään uusille hankkeille varattua rahoitusta 104 miljoonaa euroa.

Maaseutu ja biotalouden kehittäminen tarjoavat runsaasti uusia työmahdollisuuksia. MTK korostaa, että hallituksen tulee ottaa ne huomioon uusia työllistämismahdollisuuksia etsittäessä.