MT: Kaikki viisi suurinta puoluetta keskustan linjoille – monipaikkaisuutta ja etätyötä halutaan lisätä

Monipaikkaisuus

Keskusta on jo pitkään suhtautunut myönteisesti etätöihin ja monipaikkaisuuteen. Maaseudun Tulevaisuus (MT) selvitti myös muiden viidestä suurimmasta puolueesta kannat, ja vihreää valoa näyttivät muutkin.

Lehden aiemmassa haastattelussa maanantaina SDP:n kuntaministeri Sirpa Paatero esitti valtion työpaikkojen etätyömahdollisuuksien lisäämistä.

– Koronan aikana varmaan karkeasti ottaen noin puolet valtion työntekijöistä on tehnyt etätöitä. Huomionarvoista on, että ennen tätäkin etätyötä on tehty valtion työntekijöiden keskuudessa hyvinkin laajasti. Tulevaisuudessa etätöitä tehdään valtiollisissa työpaikoissa todennäköisesti enemmän kuin koronaa edeltävänä aikana.

– Kun ajattelen tätä valtion työnantajan näkökulmasta, niin ihmisille on selvästi tullut entistä merkityksellisemmäksi, että työn tekemisen tapaan saa vaikuttaa. Se, että valtio osoittaa joustavuutta etätyön mahdollisuuksissa, on työntekijöiltä saamamme palautteen pohjalta toivottava asia, ministeri toteaa.

Etätyö ei luonnollisesti ole mahdollisuus kaikissa töissä, mutta mahdollisuuksien mukaan puolueet lisäisivät sitä. Mahdollisuuksia on kuitenkin erittäin monella alalla.

Keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä peräänkuuluttaa MT:lle rohkeutta valtion työpaikkojen etätyökäytänteiden laajentamisessa.

– Hallituksessa on ollut paljon puhetta monipaikkaisuudesta. Budjettiriihessähän myös linjattiin, että valtio työnantajana suhtautuu etätyöhön myönteisesti ja kehittää siihen toimintamalleja.

– Kaikki tämä vaatii kuitenkin rohkeutta, asian eteenpäin viemistä ja ennen kaikkea käytännön tekoja. Valtion on hyvä toimia tässä esimerkkinä yksityiselle sektorille.

Monipaikkaisuus on keskustan ikiaikainen tavoite, Lintilä kertoo.

– Pandemian aikana yhteiskunnassa on nyt laajemminkin nähty, että monipaikkaisuus ja puhdas etätyökin ovat toimineet verrattain hyvin.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto pitää MT:n mukaan tärkeänä, että valtionhallinnossa varaudutaan siihen, että ainakin osa työntekijöistä työskentelee jatkossa pääosin etänä.

– Valtionhallinnon työpisteitä olisikin tärkeää perustaa mahdollisimman kattavasti eri puolille maata.

Autto uskoo, että niissä töissä, joissa se on mahdollista ja mielekästä, voidaan etätyöskentelyä lisätä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

– Valtiovallan tulee tässä olla aktiivinen. Ministeri Paateron avaus asiassa on tervetullut, ja kokoomus tukee asiaa. Kokoomuksen kanta on, että etätöitä voidaan lisätä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra näkee, että etätyön avulla maaseutua ja maakuntia voi kehittää.

– Se on niitä harvoja oikeasti toteutettavia keinoja, joilla monipaikkaisuutta ja harvemmin asutuilla alueilla tapahtuvaa oikeaa asumista voidaan tukea. Että on mahdollisuus samaan aikaan työskennellä ja asua maaseudulla, on kestävä lähestyminen maaseudun tukemiseen.

– Etätyö on yleisesti koronaepidemian harvoja hyviä seurauksia, hän toteaa.

Vihreiden puheenjohtajan sijaisena marraskuussa aloittava kansanedustaja Iiris Suomela kertoo lehdelle kannattavansa ministeri Paateron avausta etätöiden lisäämisestä periaatteellisella tasolla.

– Mikäli se ihmisten työtehtäviin tai työpaikan käytäntöihin sopii, niin totta kai me halutaan, että ihmiset voivat joustavasti tehdä töitä myös etänä niin halutessaan. Sinällään tämä on hyvä idea, ja voi lisätä myös valtion työpaikkojen vetovoimaa, kun on tiedossa, että käytännöt joustavat.

Suomela arvioi MT:n mukaan, että etenkin erilaisissa asiantuntijatöissä etätyöskentelyn määrää olisi järkevää kasvattaa.